Categorii

Domnilor cardinali, Eminenţă, Iubiţi fraţi şi surori, Stimaţi domni şi doamne, Vă adresez vouă tuturor bun-venit, cu ocazia Conferinţei Internaţionale convocate la a treia aniversare a publicării scrisorii enciclice...

Citește tot

Domnule cardinal, Domnilor administratori, investitori şi experţi, Doamnelor şi domnilor, Vă adresez cordialul meu bun-venit la sfârşitul simpozionului dedicat temelor tranziţiei energetice şi a îngrijirii casei comune, care s-a...

Citește tot