Categorii

Stimaţi şi dragi reprezentanţi ai Bisericilor şi comunităţilor creştine şi ai religiilor mondiale, Vă adresez vouă tuturor salutul meu cordial asigurând apropierea mea spirituală. La iniţiativa diecezelor de Münster...

Citește tot

Salutul Sfântului Părinte adresat bolnavilor la sfârşitul Sfintei Liturghii Piaţa Sanctuarului, Fátima Sâmbătă, 13 mai 2017 Iubiţi fraţi şi surori bolnavi, Aşa cum am spus în omilie, Domnul ne...

Citește tot