Categorii

Regulament privind funcționarea Bibliotecii

Art. 1 Prezentul Regulament este în conformitate cu principiile şi normele din Carta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu prevederile Legii învăţământului.

 

Art. 2 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” dispune de o bibliotecă ce numără aproximativ 40.000 de titluri înregistrate şi este abonată la circa 120 de reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate.

 

Art. 3 Cărţile din biblioteca Institutului sunt înregistrate pe calculator şi pot fi consultate în sala de lectură aferentă.

 

Art. 4 În fiecare an, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” se îngrijeşte de îmbogăţirea bibliotecii şi ţine legătura cu marile edituri.

 

Art. 5 Biblioteca Institutului este în îngrijirea bibliotecarilor numiţi din rândul studenţilor, sub supravegherea atentă a prefecţilor de disciplină.

 

Art. 6 Bibliotecarii:

a)se îngrijesc de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor cărţilor şi a publicaţiilor, precum şi de utilizarea lor;

b)răspund de ordinea şi curăţenia din interiorul bibliotecii;

c) întocmesc programul de funcţionare a bibliotecii, de comun acord cu superiorii, şi veghează la respectarea lui;

d) ţin evidenţa cărţilor împrumutate şi se îngrijesc de recuperarea lor;

e) se ocupă de îmbogăţirea inventarului bibliotecii, prezentându-le superiorilor noile apariţii editoriale.

 

Art. 7 Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” este conectată la reţeaua Internet.

 

Art. 8 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 8 Prezentul Regulament poate fi modificat numai de către Senatul Institutului, sau de către rector.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.