Categorii

Regulament privind elaborarea Programelor de Studii

Art. 1 Prezentul Regulament este alcătuit în conformitate cu Legea Învăţământului, cu Legea privind evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi cu prevederile Cartei Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

 

Art. 2 Programarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ se înscriu în prevederile Legii Învăţământului şi decurg din autonomia universitară.

 

Art. 3 În cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, activitatea didactică se organizează în cursuri de zi.

 

Art. 4 Planurile de învăţământ sunt întocmite în raport cu cerinţele Bisericii Romano-Catolice şi cu standardele naţionale, adecvându-se la criteriile învăţământului de performanţă.

 

Art. 5 Planurile de învăţământ se elaborează de către facultate, se analizează de către Senatul Institutului, sunt aprobate de episcopul Diecezei de Iaşi şi se avizează de către Ministerul Învăţământului pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale.

 

Art. 6 Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază filozofico-teologice. Disciplinele opţionale vizează aprofundarea unor direcţii particulare şi specializarea studenţilor. Disciplinele facultative urmăresc, în special, deprinderea limbilor moderne şi dezvoltarea orizontului de cunoaştere în domenii complementare.

Art. 7 Planurile de învăţământ sunt astfel concepute încât să le asigure studenţilor timpul necesar pentru studiu şi parcurgerea bibliografiei adecvate.

 

Art. 8 Programele analitice se elaborează de către titularii de discipline şi se aprobă de către episcopul Diecezei de Iaşi.

 

Art. 9 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 10 Modificarea acestui Regulament se poate face numai de către Senatul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.