Categorii

Programa de Studiu

  1. DISCIPLINE obligatorii:

 

1.1. Filozofie

LT 114      Logică, Epistemologie şi Cosmologie (6 ore/săpt.)

LT 124      Ontologie, Metafizică (6 ore/săpt.)

LT 215      Cosmologie şi antropologie filozofică (6 ore/săpt.)

LT 225      Teodicee, Etica (8 ore/săpt.) (6 ore/săpt.)

 

1.2. Istoria filozofiei

LT 111       Istoria filozofiei antice (2 ore/săpt.)

LT 121       Istoria filozofiei medievale (2 ore/săpt.)

LT 211      Istoria filozofiei moderne (2 ore/săpt.)

LT 221      Istoria filozofiei contemporane (2 ore/săpt.)

 

1.3. Istoria Bisericii

LT 112       Istoria Bisericii antice (3 ore/săpt.)

LT 122      Istoria Bisericii medievale (3 ore/săpt.)

LT 213       Istoria Bisericii moderne (3 ore/săpt.)

LT 223       Istoria Bisericii contemporane (3 ore/săpt.)

LT 3110    Istoria Bisericii Catolice din România (2 ore/săpt.)

 

1.4. Patrologie

LT 317           Patrologie şi patristică: până la Conciliul de la Niceea (I)

LT 327            Patrologie şi patristică: până la Conciliul de la Niceea (II)

LT 419       Patrologie şi patristică: Părinţii orientali (sec. IV-VI)

LT 429       Patrologie şi patristică: Părinţii latini (sec. IV-VI)

 

1.5. Limbi moderne

LT 116      Limba italiană (2 ore/sapt.)

LI 126        Limba italiană (2 ore/sapt.)

 

1.6. Limbi clasice

LT 115      Limba latină / greacă (2/2 ore/sapt.)

LT 125      Limba latină / greacă (2/2 ore/sapt.)

LT 217       Limba ebraică (2 oră/sapt.)

LT 227       Limba ebraică (2 oră/sapt.)

 

1.7. Introducere în Sfânta Scriptură

LT 118       Introducere generală în Sf. Scriptură (2 ore/sapt.)

LT 128       Introducere în Vechiul Testament (4 ore/sapt.)

 

1.8. Exegeză

LT 212       Introducere în Noul Testament (4 ore/sapt.)

LT 222       Pentateuhul (4 ore/sapt.)

LT 312       Cărţile istorice (4 ore/sapt.)

LT 322       Evangheliile sinoptice (4 ore/sapt.)

LT 412      Scrierile sfântul Paul (4 ore/sapt.)

LT 422       Profeţii (4 ore/sapt.)

TE 513      Literatura sapienţială (4 ore/sapt.)

TE 523      Scrierile sfântul Ioan (4 ore/sapt.)

TE 613      Psalmii şi Teologie biblică (4 ore/sapt.)

 

1.9. Teologie Dogmatică

LT 119     Teologia fundamentală (3 ore/sapt.)

LT 129     Teologia fundamentală (3 ore/sapt.)

LT 214       Teologia religiilor/ecleziologie (3 ore/sapt.)

LT 224       Teologia religiilor/ecleziologie (3 ore/sapt.)

LT 311       Misterul Preasfintei Treimi (4 ore/sapt.)

LT 321       Antropologia teologică (4 ore/sapt.)

LT 411       Cristologia (4 ore/sapt.)

LT 421       Pneumatologia (4 ore/sapt.)

TD 511     Teologia sacramentelor (4 ore/sapt.)

TD 521     Escatologia creştină (4 ore/sapt.)

TD 611     Mariologia (4 ore/sapt.)

 

1.10. Teologie Morală

LT 313       Teologia morală generală (4 ore/sapt.)

LT 323       Teologia morală a virtuţilor (4 ore/sapt.)

LT 413       Doctrina socială a Bisericii I (4 ore/sapt.)

LT 423       Bioetica (4 ore/sapt.)

TM 512     Etica sexuală şi matrimonială (4 ore/sapt.)

TM 522     Morala vieţii sociale II (4 ore/sapt.)

TM 612     Sacramentul Penitenţei (4 ore/sapt.)

 

1.11. Teologie spirituală

LT 416       Teme fundamentale de teologie spirituală I

LT 426       Teme fundamentale de teologie spirituală II

TS 517       Teme fundamentale de teologie spirituală III

TS 527       Spiritualitatea preotului diecezan         (2 ore/săpt.)

 

1.12. Formare

F 11            Formare (1 oră/săpt)

F 21            Formarea (1 oră/săpt)

F 31            Formarea (1 oră/săpt)

F 61            Pastores dabo vobis (1 ore/săpt)

 

1.13. Metodologie

LT 123       Metodologie (2 oră/săpt.)

 

1.14. Liturgică

LT 314       Introducere în liturgie (3 ore/săpt.)

LT 427       Semnul timpului în liturgie: anul liturgic şi Liturgia orelor (3 ore/săpt.)

TL 514       Sacramentele (3 ore/săpt.)

MS 5210       Ritualul înmormântării (2 ore/săpt.)

TL 614       Sfânta Liturghie (3 ore/săpt.)

MS 618          Ordo Missae in cantu / Liturghia cântată (2 ore/săpt.)

 

1.15. Drept canonic

LT 315       Introducere în dreptul canonic (2 ore/săpt.)

LT 325       Normele generale ale dreptului canonic (2 ore/săpt.)

LT 414       Poporul lui Dumnezeu (2 ore/săpt.)

LT 424       Structura ierarhică a Bisericii (2 ore/săpt.)

TC 515      Cărţile III, V şi VI din CDC (2 ore/săpt.)

TC 525      Cartea a IV-a din CDC (2 ore/săpt.)

TC 615      Dreptul matrimonial (2 ore/săpt.)

 

1.16. Teologie pastorală

LT 418      Introducere în teologia pastorală (2 ore/săpt.)

LT 428       Teme fundamentale de teologie pastorală (2 ore/săpt.)

TP 516      Preotul: identitate, misiune şi formare (2 ore/săpt.)

TP 526      Parohia: comunitate de credinţă (2 ore/săpt.)

TP 616      Sacramentele: semnele credinţei (2 ore/săpt.)

 

1.17. Omiletică

TO 518     Predicarea cuvântului lui Dumnezeu (2 ore/săpt.)

TO 528     Practică omiletică (2 ore/săpt.)

TO 617     Practică omiletică (2 ore/săpt.)

 

1.18. Catehetică

LT 4110    Catehetică generală (2 ore/săpt.)

LT 4210    Catehetică generală (2 ore/săpt.)

TH 519     Catehetică specială (2 ore/săpt.)

TH 529     Catehetică specială (2 ore/săpt.)

 

1.19. Psihologie

LT 318       Intoducere în psihologia experienţei religioase

LT 328       Psihologia experienţei religioase (2 oră/săpt.)

 

1.20. Muzica sacră

LT 117          Teorie şi solfegiu (2 ore/săpt.)

LT 127           Teorie şi solfegii (2 ore/săpt.)

LT 218           Muzica gregoriană (2 ore/săpt.)

LT 228           Muzica gregoriană (2 ore/săpt.)

LT 419           Istoria muzicii sacre (2 ore/săpt.)

LT 429           Istoria muzicii sacre (3 ore/săpt.)

 

1.21. Retorică

LT 315          Introducere în retorică (2 ore/săpt.)

LT 325          Exerciţii de retorică (2 ore/săpt.)

 

  1. CURSURI OPŢIONALE ŞI SEMINARII

 

LT 113        Tehnologii informaţionale şi de comunicare (2 ore/sapt.)

LT 3110    Misiologie (2 ore/sapt.)

LT 326       Institutele de viaţă consacrată şi societăţile de viaţă apostolică

 

SM 451     Priviri divergente şi/sau convergente asupra tezaurului credinţei

SM 541     Dreptul matrimonial

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.