Categorii

Lucrări de bacalaureat în teologie (2011-2016)

Promoţia 2011 

 

 1. ADAM Marius

– lucrarea: Învierea lui Lazăr

– moderator: Pr. Alois Bulai 

 1. BACOŞCĂ-ŢERNĂ Gabriel

– lucrarea: Justificarea în Scrisoarea către Romani (cap. 3-4) şi în Scrisoarea către Galateni (cap.3)

– moderator: Pr. Alois Bulai 

 1. BALINT Mihai-Gabriel

– lucrarea: Familia în Vechiul Testament

– moderator: Pr. Alois Bulai 

 1. BEŞLEAGĂ Pavel

– lucrarea: Concepţia despre om în ideologii şi în lumina doctrinei sociale a Bisericii

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş

 1. BULAI Eusebiu

– lucrarea: Rolul preotului în celebrarea Căsătoriei. Aspecte ale teologiei occidentale şi orientale.

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu 

 1. CIOBANU Gabriel

– lucrarea: Fiul Omului şi Mielul mântuitor în Apocalips

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu 

 1. COHANOVSCHI Vasili

– lucrarea: Unitatea Bisericii şi aspectele ei ecumenice în opera lui V.S. Soloviov

– moderator: Pr. Prof. Dr. Eduard Ferenţ

 1. CONŢU Alin-Benone

– lucrarea: Problema sacramentală în cadrul dialogului teologic dintre Biserica catolică şi Biserica ortodoxă

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu 

 1. CRIŞMARU Liviu

– lucrarea: Teme teologice în Cartea Psalmilor

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu 

 1. DĂMOC Sergiu-Marian

– lucrarea: Adevărul – valoare fundamentală a vieţii sociale

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş 

 1. IANUŞ Lucian-Vasile

– lucrarea: Manuscrisele de la Marea Moartă

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

 1. JITARU Florin

– lucrarea: Sofonia, profetul zilei Domnului

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu 

 1. LUCACI Maximilian

– lucrarea: Theotokos. Maternitatea Mariei de la revelaţia biblică la conciliile ecumenice.

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu 

 1. PAL Ionuţ

– lucrarea: Diavolul în raport cu omul contemporan

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu 

 1. RĂILEANU Ioan-Mircea

– lucrarea: Neprihănita în economia trinitară a mântuirii

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

 

Promoţia 2012 

 

 1. ANGHEL Gabriel-Cristian

– lucrarea: Exilul papilor la Avignon (1309-1377)

– moderator: Pr. Prof. Dr. Fabian Doboş

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Emil Dumea 

 1. BUTNARU Alin

– lucrarea: Oficiul episcopului auxiliar în Biserica particulară

– moderator: Pr. Prof. Dr. Mihai Patraşcu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Iosif Iacob 

287.CĂLIMAN Paul

– lucrarea: Apariţia lui Isus înviat discipolilor de la Emaus

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. CIOBANU Dominic-Sorin

– lucrarea: Familia în Ef 5,21-6-9

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai

 1. COJAN Mihail

– lucrarea: Cântarea iubirii în Cântarea Cântărilor

– moderator: Pr. Prof. Alois Bulai

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

 1. David Anton-Valentin

– lucrarea: Sacramentul reconcilierii

– moderator: Pr. Prof. Eduard Soare

– co-moderator: Pr. Prof. Claudiu Dumea 

 1. DUMITRESCU Andrei

– lucrarea: Celibatul sacerdotal în conştiinţa juridică a Bisericii

– moderator: Pr. Prof. Dr. Mihai Patraşcu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Iosif Iacob 

 1. FRÂNCU Daniel

– lucrarea: Imagini ecleziologice în Cartea Apocalipsului

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. GĂRGHI Marian

– lucrarea: Creştinismul faţă în faţă cu terorismul

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş

– co-moderator: Pr. Prof. Petru Dorcu 

 1. GRĂDINARU Tarciziu

– lucrarea: „ Tu eşti regele iudeilor?” (In 18,33-38a)

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. NICULĂEŞI Paul

– lucrarea: Imnul cristologic din Fil 2,6-11

– moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu 

 1. ROBU Iulian-Gabriel

– lucrarea: Patrologia biblică în antropologia teologică din Uomo e donna lo creo, a Fer. Ioan Paul al II-lea

– moderator: : Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. SOLOMON Ovidiu-Ciprian

– lucrarea: Rolul episcopului în Unitatea Bisericii după tratatul De Catholicae Ecclesiae unitate, al sf. Ciprian de Cartagina

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. TRIFESCU Claudiu-Lucian

– lucrarea: Conciliul din Trento

– moderator: Pr. Prof. Dr. Emil Dumea

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Fabian Doboş

 

Promoţia 2013 

 

 1. AILENI Adrian

– lucrarea: Sinodul diecezan (studiu canonic)

– moderator: Pr. Prof. Dr. Mihai Pătraşcu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Daniel Iacobuţ

 1. BÎRNAT Gabriel

– lucrarea: Urgenţa noii evanghelizări în exortaţia apostolică post-sinodală Evangelii nuntiandi

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. BLAJ Marian

– lucrarea: Actualizarea Conciliului al II-lea din Vatican în lucrarea „La izvoarele reînnoirii” a fericitului Ioan Paul al II-lea, papă

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. BUDĂU Tiberiu

– lucrarea: Suferinţă şi glorificare în Evanghelia după sfântul Ioan

– moderator: Pr. Prof. Dr. Eduard Patraşcu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai

 1. BULAI Claudiu

– lucrarea: Retrezirea credinţei în scrisoarea apostolică în forma motu proprio Porta Fidei

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci

 1. GABOR Sergiu

– lucrarea: Arestarea lui Isus în In 18, 1-11

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. HERCIU Aurelian

– lucrarea: Spiritualitatea misionară în Ad gentes, Evangelii nuntiandi şi Redemptoris missio

– moderator: Pr. Prof. Dr. Corneliu Berea

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. LUCA Laurenţiu

– lucrarea: Revelaţia în Dei Verbum 2-4

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. LUCACI Florin-Ionuţ

– lucrarea: Abraham, model de credinţă în Rom 4

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. Prof. Alois Bulai 

 1. MĂRTINAŞ Marius

– lucrarea: Conştiinţa Bisericii ca Popor al lui Dumnezeu în magisteriul Conciliului al II-lea din Vatican

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci 

 1. MILIA Gheorghe

– lucrarea: Titlurile cristologice

– moderator: Pr. Prof. Dr. Benone Lucaci

– co-moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

 1. ŞCHIOPU Marian Iulian

– lucrarea: Paternitatea responsabilă în enciclicele  Humanae Vitae şi Evangelium Vitae

– moderator: Pr. Prof. Petru Dorcu

– co-moderator:

 

Promoţia 2014 

 

 1. Androșcă Mihai

– lucrarea: Biserica catolică din Japonia. Trecut și prezent

– moderator: Pr. prof. dr. Emil Dumea

– comoderator: Pr. prof. dr. Fabian Doboș 

 1. Babiaș Albert

– lucrarea: Adunarea euharistică, inima duminicii în Scrisoarea apostolică Dies Domini

– moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț

– co-moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu 

 1. Balațchi Alexandru

– lucrarea: Fundamentul eceziologic al misiunii

– moderator: Pr. prof. dr. Corneliu Berea

– co-moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu 

 1. Ciobanu Petru

– lucrarea: Identitatea și misiunea lui Isus Cristos în ereziile gnostice

– moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

– co-moderator: Pr. prof. dr. Benone Lucaci 

 1. Ciubotaru Claudiu

– lucrarea: Rolul muzicii în liturgia catolică

– moderator: Pr. prof. Eduard Soare

– co-moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț 

 1. Cucuteanu Cornel

– lucrarea: Ungerea bolnavilor, sacramentul victoriei asupra bolii

– moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț

– co-moderator: Pr. prof. Alois Bulai 

 1. Demșa-Crainicu Virgiliu

– lucrarea: Unitatea Bisericii în celebrarea euharistică așa cum apare în Didahie

– moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț

– co-moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu 

 1. Herciu Alin-Petrică

– lucrarea: Rugăciunea Euharistică a II-a. Izvoare, teologie și spiritualitate

– moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț

– co-moderator: Pr. prof. Alois Bulai 

 1. Ioniță Daniel

– lucrarea: Pelerinajele în Europa

– moderator: Pr. prof. dr. Emil Dumea

– co-moderator: Pr. prof. dr. Fabian Doboș 

 1. Matei Ciprian

– lucrarea: Ideea de divin la Erich Fromm

– moderator: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

– co-moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu 

 1. Martinaș Pavel

– lucrarea: Escatologia în Evangheliile sinoptice

– moderator: Pr. prof. Alois Bulai

– co-moderator: Pr. prof. dr. Iulian Faraoanu 

 1. Nistor Octavian-Iulian

– lucrarea: Sinodalitatea și colegialitatea în Biserică după J.-M. R. Tillard și D. Stăniloae. Spre o convergență între Occident și Răsărit

– moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

– co-moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț 

 1. Păuleț Gabriel-Cătălin

– lucrarea: Condiția nouă a omului răscumpărat de către Isus Cristos în literatura paulină

– moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

– co-moderator: Pr. prof. dr. Benone Lucaci

 1. Râtan Robert

– lucrarea: Raportul dintre preoția ministerială și preoția comună în Lumen gentium

– moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

– co-moderator: Pr. prof. dr. Daniel Iacobuț 

 1. Salca Silviu-Cristian

– lucrarea: Soteriologia în gândirea sfinților Atanasiu de Alexandria și Anselm de Canterbury

– moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

– co-moderator: Pr. prof. dr. Benone Lucaci 

 1. Toma Remus-Alin

– lucrarea: Viața sfântului Ignațiu de Loyola (1491-1556)

– moderator: Pr. prof. dr. Emil Dumea

– co-moderator: Pr. prof. dr. Fabian Doboș 

 1. Vacaru Roberto-Ștefan

– lucrarea: Conceptul „eliberare” în teologia lui Gustavo Gutiérrez

– moderator: Pr. prof. dr. Corneliu Berea

– co-moderator: Pr. prof. dr. Ștefan Lupu

 

Promoţia 2015 

 

 1. BĂRBUŢ Mădălin-Dominic

– lucrarea: Acedia la Evagriu Ponticul

– moderator: Pr. lect. dr. Daniel Iacobuţ

– co-moderator: Pr. asist. Cristinel Fodor 

 1. BEJENARU Ovidiu-Gabriel

– lucrarea: Educaţia sexuală în Europa. Proiecte şi strategii în absenţa Bisericii

– moderator: Pr. lect. dr. Lucian Farcaş

– co-moderator: Pr. lect. dr. Iulian Ianuş 

 1. CHELARU DĂMOC-Cezar

– lucrarea: Biserica din Occident şi Biserica din Orient: cauzele dezbinării şi paşi spre unitate

– moderator: Pr. dr. Fabian Doboş

– co-moderator: Pr. dr. Emil Dumea 

 1. CROITORU Cosmin

– lucrarea: Familia între ideal şi realitate. Aspecte sociale şi morale

– moderator: Pr. lect. dr. Lucian Farcaş

– co-moderator: Pr. dr. Felician Tiba 

 1. DOBOŞ Iosif-Claudiu

– lucrarea: Splendoarea Ierusalimului în viziunea lui Trito-Isaia. Studiu exegetico-teologic asupra Is 60

– moderator: Pr. asist. drd. Iosif Antili

– co-moderator: Pr. lect. dr. Iulian Faraoanu 

 1. ERDEŞ Tarciziu-Gheorghe

– lucrarea: Figura Bunului Păstor în Evanghelia după sfântul Ioan (In 10,1-18)

– moderator: Pr. asist. Eduard Pătraşcu

– co-moderator: Pr. lect. dr. Iulian Faraoanu 

 1. GALAŢANU Anton

– lucrarea: Schisma lui Photius

– moderator: Pr. dr. Fabian Doboş

– co-moderator: Pr. dr. Emil Dumea 

 1. HĂLĂNDUŢ Gabriel

– lucrarea: Celebrantul sacramentului Penitenţei

– moderator: Pr. dr. Mihai Pătraşcu

– co-moderator: Pr. lect. dr. Iosif Iacob 

 1. IMBREA Petrică-Andrei

– lucrarea: Valoarea şi demnitatea vieţii umane de la concepere până la moartea naturală

– moderator: Pr. dr. Emil Moraru

– co-moderator: Pr. lect. dr. Lucian Farcaş 

 1. JITARU Emilian

– lucrarea: Laborem exercens – Perspective pentru o etică a muncii în economia de piaţă a României

– moderator: Pr. lect. dr. Lucian Farcaş

– co-moderator: Pr. lect. dr. Iulian Ianuş 

 1. PERCU Alexandru

– lucrarea: Mişcarea Opera Mariei. Istorie şi spiritualitate

– moderator: Pr. dr. Fabian Doboş

– co-moderator: Pr. asist. Cristinel Fodor

 1. PUŞCAŞU Cristian

– lucrarea: Sfântul Ioan al Crucii (1542-1591), un iniţiator al reformei Ordinului Carmelitan

– moderator: Pr. dr. Fabian Doboş

– co-moderator: Pr. lect. dr. Daniel Iacobuţ

 1. TAMAŞ Eugen Dragoş

– lucrarea: Origini şi simboluri ale răului. Studiu biblico-teologic

– moderator: Pr. lect. dr. Iulian Faraoanu

– co-moderator: Pr. asist. drd. Iosif Antili 

 1. TULBURE EUSEBIU

– lucrarea: Itinerariul convertirii în Ritualul Penitenţei

– moderator: Pr. lect. dr. Daniel Iacobuţ

– co-moderator: Pr. dr. Ştefan Lupu

 

Promoţia 2016 

 

 1. Acatrinei Valeriu

– lucrarea: Medicul preot Martin Benedict (1931-1986). Profilul spiritual

– moderator: Pr. dr. Fabian DOBOȘ

– co-moderator: Pr. dr. Iosif ENĂȘOAE 

 1. Andrei Eugen

– lucrarea: Teologia altarului în „Ritualul dedicării altarului”

– moderator: Pr. dr. Daniel IACOBUȚ

– co-moderator: Pr. Claudiu DUMEA 

 1. Balan Valeriu

– lucrarea: Evenimentul Damascului. De la persecutor la persecutat

– moderator: Pr. dr. Iulian FARAOANU

– co-moderator: Pr. drd. Iosif ANTILI 

 1. Bejan Flavian

– lucrarea: Muzica sacră și liturgia catolică. Documente ecleziale din secolul al XX-lea

– moderator: Pr. dr. Florin SPATARIU

– co-moderator: Pr. dr. Daniel IACOBUȚ 

 1. Benchea Gheorghiță-Daniel

– lucrarea: Pentru o civilizație a iubirii. Problema culturală actuală și dialogul dintre culturi

– moderator: Pr. dr. Iosif ENĂŞOAE

– co-moderatore: Pr. dr. Lucian FARCAŞ 

 1. Budău Damian

– lucrarea: Fenomenul migrației – o realitate mereu actuală

– moderator: Pr. dr. Lucian FARCAŞ

– co-moderator: Pr. dr. Iosif ENĂŞOAE 

 1. Cimpoeșu Cosmin-Alexandru

– lucrarea: Persoana umană, artizan sau victimă în problema socială. Progresul în lumina doctrinei sociale a Bisericii

– moderator: Pr. dr. Lucian FARCAŞ

– co-moderator: Pr. dr. Iulian-Valerian IANUȘ 

 1. Ciobanu Valerică

– lucrarea: Profeția și mărturia în viața sfântului Ioan Botezătorul

– moderator: Pr. dr. Iulian FARAOANU

– co-moderator: Pr. Prof. Alois BULAI 

 1. Ciuciu Flavian

– lucrarea: Tabernacolul. Istoria și semnificația sa liturgică

– moderator: Pr. dr. Daniel IACOBUȚ

– co-moderator: Pr. Claudiu DUMEA 

 1. Farcaș Leonard

– lucrarea: Problema libertății la sfântul Augustin și la sfântul Toma

– moderator: Pr. dr. Iulian IANUȘ

– co-moderator: Pr. Bogdan HERCIU 

 1. Galațanu Mihai

– lucrarea: Viața și activitatea pastorală a episcopului Mihai Robu (1925-1944)

– moderator: Pr. dr. Fabian DOBOȘ

– co-moderator: Pr. dr. Emil DUMEA 

 1. Iancu Felician

– lucrarea: Consecințele umanismului ateu în viața socială a Europei

– moderator: Pr. dr. Iosif ENĂŞOAE

– co-moderator: Pr. dr. Lucian FARCAȘ

 1. Iancu Raimond-Tiberiu

– lucrarea: Dimensiunea mariană a apostolatului preoțesc în lumina pontificatului Papei Benedict al XVI-lea

– moderator: Pr. dr. Ciprian BEJAN-PISER

– co-moderator: Pr. Alois BULAI 

 1. Matieș Liviu-Narcis

– lucrarea: Împlinirea mântuirii în Isus Cristos, în Evanghelia după sfântul Matei

– moderator: Pr. dr. Iulian FARAOANU

– co-moderator: Pr. Alois BULAI

 1. Neculăeși Claudiu-Gabriel

– lucrarea: Iustitia et/aut caritas: antagonism sau continuitate?

– moderator: Pr. dr. Lucian FARCAȘ

– co-moderator: Pr. dr. Iosif ENĂŞOAE

 1. Stoica Petru-Clementin

– lucrarea: Seminarul Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. Istorie şi spiritualitate

– moderator: Pr. dr. Fabian DOBOȘ

– co-moderator: Pr. dr. Emil DUMEA

 1. Stolnicu Andrei

– lucrarea: Tezaurul familiei creștine. A fi cu alții și pentru alții

– moderator: Pr. dr. Lucian FARCAȘ

– co-moderator: Pr. dr. Felician TIBA

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.