Categorii

Lucrări de bacalaureat în teologie (2001-2010)

PROMOŢIA 2001 

 

 1. ANTICI Cristian

– lucrarea: Identitatea şi misiunea laicilor în Biserică şi în lume

– moderator: Pr. A. Bişoc 

 1. BENCHEA Cornel-Adrian

– lucrarea: Ministerul petrin, principiul unităţii Bisericii

– moderator: Pr. Şt. Lupu 

 1. BILBOC Sebastian

– lucrarea: Embrionul uman ca persoană în „Donum vitae”

– moderator: Pr. Is. Chinez 

 1. BOGDAN Cristian

– lucrarea: Conciliul ecumenic al II-lea din Vatican şi responsabilitatea socială a Bisericii

– moderator: Pr. E. Dumea 

 1. BUCUR Gabriel

– lucrarea: Biserica – popor al lui Dumnezeu. Un aspect al teologiei lui Yves Congar

– moderator: Pr. Cr. Gaşpal 

 1. BURCĂ Adrian

– lucrarea: Incidentul de la Antiohia în „Scrisoarea sfântului Paul către Galateni

– moderator: Pr. I. Fărăoanu 

 1. CIOBANU Leonard-Gabriel

– lucrarea: Conceptul de persoană. Individ şi membru în context socio-cultural românesc

– moderator: Pr. L. Farcaş 

 1. DIACU Anton

– lucrarea: Problema misionară a Bisericii Catolice în lumea contemporană

– moderator: Pr. E. Dumea 

 1. GHERGHELUCĂ Adrian

– lucrarea: Isus Cristos, Cuvântul întrupat al Tatălui, în opera lui H. U. v. Balthasar

– moderator: Pr. Cr. Gaşpal 

 1. HERCIU Bogdan

– lucrarea: Plăcerea, o problemă pentru creştini? Integrarea principiului plăcerii într-un proiect existenţial etic

– moderator: Pr. Is. Chinez 

 1. IVAN George

– lucrarea: Creştinismul ca provocare socială. Discursul etico-social al papei Ioan Paul al II-lea în contextul socio-cultural românesc

– moderator: Pr. L. Farcaş

 1. MÂRŢ Marius

– lucrarea: Ioan Paul al II-lea şi demnitatea persoanei umane

– moderator: Pr. Is. Chinez 

 1. SOARE Eduard

– lucrarea: „Filioque” în dialogul teologic dintre orient şi occident

– moderator: Pr. Şt. Lupu 

 1. ŞIPOŞ Fănică

– lucrarea: Vocaţia şi întâietatea lui Petru în tradiţia evanghelică

– moderator: Pr. I. Fărăoanu 

 1. VARGA Andrei

– lucrarea: Fecioria în operele sfinţilor Ambroziu şi Grigore din Nyssa

– moderator: Pr. A. Despinescu

 

PROMOŢIA 2002 

 

 1. ANGHEL Mihai-Cristian

– lucrarea: Contribuţii la istoria şcolilor catolice din Moldova în secolul al XX-lea

– moderator: Pr. dr. Emil Dumea

 1. ANTAL Sergiu

– lucrarea: Sacramentalitatea Bisericii şi a justificării în lumina Declaraţiei comune despre justificare

– moderator: Pr. dr. Eduard Ferenţ

 1. BÂRSAN Adrian

– lucrarea: Probleme morale tratate în enciclica “Evangelium vitae”

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. BLAJ Bartolomeu

– lucrarea: Semnificaţia doctrinei despre justificare pentru înţelegerea tainei Bisericii

– moderator: Pr. dr. Eduard Ferenţ

 1. BUGA Cristian

– lucrarea: Taina şi misiunea Bisericii în lumina Declaraţiei comune despre justificare

– moderator: Pr. dr. Eduard Ferenţ

 1. CÂNTACIU Toni-Mihăiţă

– lucrarea: Ideea vieţii de după moarte în cărţile sapienţiale

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. CHELARU Marcelin

– lucrarea: Isus Cristos prezent în Euharistie ca hrană spre viaţa cea veşnică

– moderator: Pr. Cristian Gaşpal

 1. DUMITRU Emanuel

– lucrarea: Cotnariul secolelor XVI-XVIII, punct de referinţă al catolicilor din Moldova

– moderator: Pr. dr. Emil Dumea

 1. FARCAŞ Eduard

– lucrarea: Biserica şi Euharistia în Meditation sur l’Eglise de Hernri de Lubac

– moderator: Pr. dr. Ştefan Lupu

 1. FARCAŞ Mihail-Daniel

– lucrarea: Maternitatea Mariei în tradiţia Bisericii

– moderator: Pr. dr. Ştefan Lupu

 1. GAŞPAL Marian

– lucrarea: Institutele de viaţă consacrată. Studiu juridic al canoanelor 573-597

– moderator: Pr. dr. Mihai Patraşcu

 1. JITARU Iulian

– lucrarea: Omul îndumnezeit în viziunea lui Grigore Palamas

– moderator: Pr. dr. Ştefan Lupu

 1. TANCĂU Iulian

– lucrarea: Specificitatea Evangheliei după sfîntul Luca în parabole

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. ŢĂRANU Costel

– lucrarea: Petru în relaţia sa cu Cristos. Studiu asupra Evangheliei după Matei

– moderator: Pr. dr. Wladimir Petercă

 1. Dăscălaşu Andrei

– lucrarea: Catolicii din satul Lucăceşti. Schiţe de monografie

– moderator: Pr. dr. Emil Dumea

 

PROMOŢIA 2003

 

 1. AENOAEI Valentin

– lucrarea: Principalele grupări religioase din timpul lui Isus amintite în scrierile Noului Testament

– moderator: Pr. Alois BULAI

 1. ANTONICA Petru

– lucrarea: Viaţa şi moartea în cartea Proverbelor

– moderator: Pr. Alois BULAI

 1. BARTICEL Ciprian

– lucrarea: Templul din Ierusalim: construcţia, rolul şi spiritualitatea

– moderator: Pr. Alois BULAI

 1. CHILI Adrian

– lucrarea: Dimensiunea escatologică a vieţii creştine

– moderator: Pr. Eduard FERENŢ

 1. IGNAT Cristian

– lucrarea: Principalele aspecte ale muzicii religioase bisericeşti în Dieceza de Iaşi în decursul veacului al XX-lea

– moderator: Pr. Emil DUMEA

 1. LUNGEANU Marcel

– lucrarea: Conceptul de „Impărăţia lui Dumnezeu” în sinoptici

– moderator: Pr. Vladimir PETERCA

 1. MEDVES Daniel

– lucrarea: Comparaţia între perspectivele catolică, ortodoxă şi protestantă despre Îndreptăţire în lumina „Declaraţiei comune despre justificare”

– moderator: Pr. Eduard FERENŢ

 1. PETRE Ciprian

– lucrarea: Biserica, popor al vieţii şi pentru viaţă în enciclica Evangelium Vitae

– moderator: Pr. Isidor CHINEZ

 1. PUSCASU Augustin

– lucrarea: Sărbătoarea Paştelui în Vechiul Testament

– moderator: Pr. Alois BULAI

 1. URECHE Vasile

– lucrarea: Dialogul inter-religios în Magisteriul actual

– moderator: Pr. Corneliu BEREA

 

PROMOŢIA 2004

 

 1. ALECU Cristinel

– lucrarea: Biserica trăieşte din Euharistie

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. BITIUŞCĂ Mihai-Daniel

– lucrarea: Rib-ul profetic

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. BLAJ Mihăiţă

– lucrarea: Isus Cristos şi Biserica în raport cu mântuirea membrilor celorlalte religii

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. BOROŞ Petrică

– lucrarea: Antiteza carne-duh la Apostolul Paul

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. BUTNARIU Petrică-Iosif

– lucrarea: Tematica Ţării promise în Deut 1-4

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. BUTNARU Paul

– lucrarea: Impedimentele matrimoniale de drept bisericesc

– moderator: Pr. Dr. Mihai Patraşcu

 1. CADAR Augustin

– lucrarea: Exerciţiile spirituale ignaţiene – ajutor spiritual pentru omul de astăzi

– moderator: Pr. Cristinel Fodor

 1. CANCEAL Robert

– lucrarea: Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. CATANĂ Ionel Bogdan

– lucrarea: Expresii ale luminii în Sfânta Scriptură

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. CEOBANU Iulian

– lucrarea: YAHWE – speranţa lui Israel

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. DASCĂLU Marian

– lucrarea: Chemarea profeţilor Isaia şi Ieremia

– moderator: Pr. Iulian Faraoanu

 1. FARCAŞ Cristinel

– lucrarea: Elemente de antropologie creştină la Anton Durcovici

– moderator: Pr. Dr. Viliu Danca

 1. IANUŞ Gabriel-Claudiu

– lucrarea: Dimensiunea antropologică a mişcărilor religioase contemporane

– moderator: Pr. Dr. Viliu Danca

 1. IGNAT Laurenţiu

– lucrarea: Scrisorile către Biserica din Asia Mică

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. LUCACI Emanuel

– lucrarea: Modele misionare în Sfânta Scriptură

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. LUCACIU Sebastian

– lucrarea: Discursurile parenetice în sinoptici

– moderator: Pr. Dr. Vladimir Petercă

 

PROMOŢIA 2005 

 

 1. AGU Paul

– lucrarea: Procesul lui Galileo Galilei

– moderator: Pr. Dr. Emil Dumea

 1. BUDĂU Daniel

– lucrarea: Responsabilitatea socială a creştinului în contextul Bisericii locale

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. BURCA Cristian-Cătălin

– lucrarea: Fecioara Maria, Mama Răscumpărătorului

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. FARŢADE Iulian

– lucrarea: Liturgia orelor în ritul roman

– moderator: Pr. Claudiu Dumea

 1. MATEIAŞ Eugen

– lucrarea: Binecuvântările alianţei în Cartea Deuteronomului

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. NECULAI Romeo

– lucrarea: Misterul pascal în gândirea lui H. U. Von Balthasar

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. POPESCU Antonio

– lucrarea: Esenienii de la Qumran. Viaţa şi organizarea comunităţii

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. ROBU Claudiu

– lucrarea: Legea morală. Pricipii şi actualitate

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. TIBA Ciprian

– lucrarea: Timp şi veşnicie în Qoh 3, 1-8.11

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. TIBA Iosif

– lucrarea: Elemente de antropologie filozofică în opera lui Constantin Noica

– moderator: Pr. Dr.Viliu Danca

 

PROMOŢIA 2006

 

 1. ADAM Marius

– lucrarea: „Învierea morţilor în 1 Cor 15″

– moderator: pr. Iosif Antili

 1. ANDREI Ciprian

– lucrarea: Carisma unităţii: o carismă a timpurilor actuale”

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. BALINT Iosif

– lucrarea: „Actualitatea adoraţiei euharistice”

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. BALINT Vicenţiu

– lucrarea: Reforma liturgică a Conciliului al II-lea din Vatican şi traducerea cărţilor liturgice în limba română”

– moderator: pr. Ştefan Lupu

 1. BIŞOC Ciprian

– lucrarea: „Pastorala emigranţilor. Aspecte generale şi contextul local”

– moderator: pr. Anton Ghiurcă

 1. BIŞOG Petru

– lucrarea: Discursurile sfântului Petru în Faptele apostolilor

– moderator: pr. Iosif Antili

 1. CATRINŢAŞU Marius Gabriel

– lucrarea: Teologia iubirii în Cartea Cântarea cântărilor

– moderator: pr. Alois Bulai

 1. DĂNCUŢ Petrică

– lucrarea: Paternitate şi maternitate responsabilă în magisteriul papei Paul al VI-lea şi al papei Ioan Paul al II-lea”

– moderator: pr. Isidor Chinez

 1. DIAC Cristian

– lucrarea: Dogma unirii ipostatice în Conciliul din Calcedon”

– moderator: pr. Ştefan Lupu

 1. FĂRĂOANU Adrian

– lucrarea: Realităţile de pe urmă ale omului”

– moderator: pr. Ştefan Lupu

 1. GIURGI Ovidiu

– lucrarea: „Teologia dramatică a istoriei în opera lui Hans Urs von Balthazar”

– moderator: pr. Ştefan Lupu 

 1. MĂRIUŢ Felix

– lucrarea: Don Bosco: o viaţă dăruită”

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. MĂRTINAŞ Ioan

– lucrarea: Judecarea lui Isus în Evanghelia după sfântul Ioan

– moderator: pr. Alois Bulai

 1. NEDELCIU Claudiu

– lucrarea: Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu în limbaj uman”

– moderator: pr. Alois Bulai

 1. ROCA Felix Marius

– lucrarea: Itinerar tainic spre împlinire – Papa Ioan Paul al II-lea

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. SABĂU Marius

– lucrarea: „Sfânta Tereze a Pruncului Isus: « vocaţia mea este iubirea»”

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. SESCU Florin-Petru

– lucrarea: Problema omului în opera filozofică Fiinţă şi timp şi Scrisoarea enciclică Redemptor hominis

– moderator: pr. Ştefan Lupu

 1. TAMAŞ Petru

– lucrarea: Comunicarea adevărului prin mass-media, izvor de binecuvântare sau blestem”

– moderator: pr. Lucian Farcaş

 

PROMOŢIA 2007 

 

 1. AVĂDĂNI Lucian

– lucrarea: „Corpus Mysticum” în istoria teologiei

– moderator: pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. BALAN Mihai

– lucrarea: Importanţa familiei creştine în Biserică şi societate

– moderator: pr. Dr. Alois Bişoc

 1. BEJENARU Emanuel

– lucrarea: Mărturia creştină socială sub semnul crucii. Teroare şi violenţă în România comunistă

– moderator: pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. BENCHEA Marian

– lucrarea: Sacramentul Ungerii Bolnavilor în liturgia romană. Istorie şi celebrare

– moderator: pr. Claudiu Dumea

 1. BUDĂU Claudiu

– lucrarea: Binele comun în doctrina socială a Bisericii. Actualitatea principiilor învăţăturii sociale a Bisericii în contextul local românesc

– moderator: pr. Dr. Lucian Farca

 1. BULAI Ciprian

– lucrarea: Suferinţa în viaţa lui Padre Pio

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. BUTACU Daniel-Nicu

– lucrarea: Înţelepciunea în cartea lui Iob

– moderator: pr. Alois Bulai

 1. CIUBOTARU Ştefan

– lucrarea: Divorţul şi indisolubilitatea căsătoriei la Părinţii din Orient

– moderator: pr. Isidor Chinez

 1. DUMEA Marius-Claudiu

– lucrarea: Biserica şi societatea. Responsabilitatea socială: învăţătura Bisericii şi angajarea creştină

– moderator: pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. HERCIU Claudiu

– lucrarea: Figura păstorului în Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru

– moderator: pr. Iosif Antili

 1. HODEA Cristi

– lucrarea: Dimensiunea religioasă în viaţa Papei Ioan Paul al II-lea

– moderator: pr. Cristinel Fodor

 1. IMBREA Emanuel

– lucrarea: Planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea Israelului în Scrisoarea către Romani (9-11)

– moderator: pr. Iosif Antili

 1. PETRIŞOR Vasile

– lucrarea: Cosmogonia biblică între mit şi revelaţie

– moderator: pr. Alois Bulai

 1. PIŞTA Cristian

– lucrarea: Iubirea ancorată în rugăciune la Maica Tereza de Calcutta

– moderator: pr. Cristinel Fodor 

 1. TOTH Richard

– lucrarea: Facultatea de a asculta şi dezlega păcatele în sacramentul sfintei Spovezi

– moderator: pr. Dr. Mihai Patraşcu

 

PROMOŢIA 2008 

 

 1. ADAM Lucian

– lucrarea: Situaţia morală şi reevanghelizarea familiei creştine în magisteriul papei Ioan Paul al II-lea

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. BALAN Ioan

– lucrarea: Preoţia în Vechiul Testament

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. BLĂJUŢĂ Adrian

– lucrarea: Avortul, un “nu” spus vieţii

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. BORTĂ Ştefan

– lucrarea: Milostivirea lui Dumnezeu în parabole

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. BULAI Adrian

– lucrarea: Imaginea Mielului în Cartea Apocalipsului

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. BULAI Liviu-Marian

– lucrarea: Eutanasia – Cauzele şi evoluţia fenomenului în legislaţia societăţii şi în magisteriul Bisericii

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. DĂNCUŢĂ Laurenţiu

– lucrarea: Duhul Sfânt şi îngerii în teologia sfântului Vasile cel Mare

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. FECHETĂ Paul

– lucrarea: Comunităţi creştine în Iudeea în epoca Noului Testament

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. GABOR Eusebiu

– lucrarea: Suferinţa în Evanghelia după Ioan

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. GALCristinel

– lucrarea: Pacea în lumina doctrinei sociale a Bisericii

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. LASLĂU Ciprian

– lucrarea: Conflictul dintre fiii lui Isac şi descendenţa lor

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. MEDVEŞ Petru

– lucrarea: Alteritatea în viaţa socială, fundamente etice creştine

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. PAL Sergiu-Alin

– lucrarea: Imaginea omului în lumina doctrinei sociale a Bisericii

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. PĂDURARU Eduard-Emilian

– lucrarea: Apostolul Toma în Sfânta Scriptură şi apocrife

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. ROBU Emil-Ioan

– lucrarea: Sexualitatea umană. Valoare şi semnificaţie în orientarea creştină

– moderator: Pr. Isidor Chinez

 1. SAVIN Mihai

– lucrarea: Noul cult în Scrisoarea către evrei

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. SOCIU Romică

– lucrarea: Martorii învierii Domnului Isus Cristos în scrierile Noului Testament

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. STOICA Sergiu-Doru

– lucrarea: Îngerii în Sfânta Scriptură – agenţi şi mesageri ai lui Dumnezeu

– moderator: Pr. Iosif Antili

 1. TRIŞCĂ Gabriel

– lucrarea: Doctrina despre indulgenţe în Enchiridion indulgentiarum

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 

PROMOŢIA 2009 

 

 1. BĂLTEANU Iosif

– lucrarea: Sărăcia şi responsabilitatea creştină. Sărăcia acceptată – Sărăcia combătură

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. COCUŢ Claudiu

– lucrarea: Conceptul de iubire în scrierile Sfântului Ioan

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. ENĂŞEL Marius

– lucrarea: Munca în lumina doctrinei sociale a Bisericii. Omul muncii şi munca omului

– moderator: Pr. Dr. Lucian Farcaş

 1. HÂRJA Felician

– lucrarea: Mărturisirea de credinţă a lui Petru şi consecinţele ei

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 1. MĂTĂŞEL Răzvan

– lucrarea: Testamentul lui Isus în In 13-14

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. ROCA Iulian

– lucrarea: Cristocentrismul în Scrisoarea Enciclică Redemptor Hominis

– moderator: Pr. Dr. Ştefan Lupu

 

PROMOŢIA 2010 

 

 1. Cristian Bîrnat

– lucrarea: Fundamentul teologic al identităţii preoţilor fidei donum, în contextul activităţii misionare a Diecezei de Iaşi şi a Arhidiecezei de Bucureşti

– moderator: Pr. prof. dr. Corneliu Berea

 1. Marcelin Blaj

– lucrarea: Misiunea educativă a familiei în Familiaris consortio

– moderator: Pr. Prof. Dr. Alois Bişoc

 1. Marian Blînda

– lucrarea: Clonarea umană – Atac asupra sacralităţii şi inviolabilităţii persoanei umane

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş

 1. Bordeuş Florin Ciprian

– lucrarea: Ultimile clipe ale vieţii omului şi împăcarea sa cu Dumnezeu

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş

 1. Maricel-Ghiorghiţă Bulai

– lucrarea: Speranţa pentru toţi la Hans Urs von Balthasar

– moderator: Pr.Prof.Dr. Ştefan Lupu

 1. Cazimir Cimpoeşu

– lucrarea: Sfânta Scriptură şi Tradiţia: un unic izvor al Revelaţiei divine în Dei Verbum

– moderator: Pr. prof. dr. Stefan Lupu

 1. Marius Cojan

– lucrarea: Exilul babilonian – etapă fundamentală în maturizarea identităţii şi a credinţei lui Israel

– moderator: Pr. prof. Alois Bulai

259 Cătălin Farcaş

– lucrarea: Problema sinoptică şi teoria celor două izvoare

– moderator: Pr. Prof. Dr. Iulian Faraoanu

 1. Pius-Petru Iancu

– lucrarea: Sfânta Fecioară Maria în dinamica istorică a mântuirii după Lumen gentium capitolul VIII

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

 1. Marius-Petrică ilieş

– lucrarea: Doctrina despre ignis purgatoriu, în gândirea teologică a Bisericii: în Occident şi în Orient

– moderator: pr. Prof. Dr. Ştefan lupu

 1. Ionuţ-Eremia Imbrişcă

– lucrarea: Fundamentul trinitar al operei misionare

– moderator: Pr. Prof. Dr. Corneliu Berea

 1. Petru Mogda

– lucrarea: Parabolele Împărăţiei lui Dumnezeu (Mt 13,1-52)

– moderator: Pr. Prof. Alois Bulai

 1. Studente: Stanislav Obreja

– lucrarea: Omun nou – Răspunsul doctrinei sociale a Bisericii la provocările ideologiilor

– moderator: Pr. Prof. Dr. Lucian Farcaş

 1. Emanuel Pîrţac

– lucrarea: Din Egipt în Ţara Promisă (de la Iosif la Iosue – istorie şi realitate)

– moderator: Pr.Prof. Alois Bulai

 1. Eugen Robu

– lucrarea: „Mai mare decât toate acestea este iubirea” (1Cor 13,13)

– moderator: Pr. Prof. Alois Bulai

 1. Ştefan-Cătălin Rotăraş

– lucrarea: Profestul Osea, mesagerul iubirii lui Dumnezeu

– moderator: Pr. Alois Bulai

 1. Gabriel SASCĂU

– lucrarea: Refuzul morţii, o atitudine a omului în faza terminală

– moderator: Pr. Dr. Lucian FARCAŞ

 1. Claudiu Văcaru

– lucrarea: Fundamentul declaraţiei Dominus Iesus şi ecumenismul

– moderator: Pr. Prof. Dr. Ştefan Lupu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.