Categorii

Lucrări de bacalaureat în teologie (1991-2000)

PROMOŢIA 1991

 1. BACIU Mihai

– lucrarea: Miturile şi Biblia

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. BOBORUŢĂ Adrian

– lucrarea: Psihologia transpersonală, o nouă alternativă spre religie

            – moderator:

 1. BUDĂU Cazimir

– lucrarea: Dreptul la muncă

– moderator: Pr. A. Percă

 1. COŞA Eduard

– lucrarea: Instutuţia Templului de la Ierusalim

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. FRUNZĂ Marian

– lucrarea:

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. JICMON Anton

– lucrarea: Despre jurământ

– moderator: Pr. A. Percă

 1. ROMILA Serafim

– lucrarea: Jertfa euharistică

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. SESCU Petru

– lucrarea: Rolul Legii în Faptele Apostolilor

– moderator: Pr. Vl. Petercă 

 

PROMOŢIA 1992

 1. ANTOCI Iosif

– lucrarea: Despre avort

– moderator: Pr. A. Percă

10BALINT Petru

– lucrarea: Harul, darul gratuit şi liber al lui Dumnezeu în Sfântul Toma

– moderator: Pr. E. Ferenţ

11CICEU Ieronim

– lucrarea:

– moderator: Pr. Vl. Petercă

12. FARŢADI Alois

– lucrarea: Împărăţia lui Dumnezeu în Evanghelia lui Luca

– moderator: Pr. Vl. Petercă

13LUPU Ştefan

– lucrarea: Adevărul în „Sf. Ioan”

– moderator: Pr. E. Ferenţ

14TANCĂU Ferenţ

– lucrarea: Despre eutanasie

– moderator: Pr. A. Perca

 

PROMOŢIA 1993

 1. BALINT Alois

– lucrarea: Convertirea în Faptele Apostolilor

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. BULAI Daniel

– lucrarea: Imaginea familiei reieşită din familiile de la Nazaret, din cea a lui Ioan Botezătorul şi din cea a Martei şi Maria

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. IŞTOC Mihai

– lucrarea: Duminica – Ziua Domnului

– moderator: Pr. A. Percă

 1. MATEI Robert

– lucrarea: Celibatul sacerdotal – seminificaţia şi motivul

– moderator: Pr. A. Percă

 1. MĂRTINAŞ Mihai

– lucrarea: Mijloacele de comunicare socială, influenţa lor asupra familiei

– moderator: Pr. A. Percă

 1. PĂTRAŞCU Mihai

– lucrarea: Pneumatologia în anafora clementină

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. ŢÎMPU Eugen

– lucrarea: Duhul Sfânt este iertarea păcatelor

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 

PROMOŢIA 1994

 1. ANTILE Iosif

– lucrarea: Problema răului în gândirea Sf. Augustin

– moderator: Pr. A. Despinescu

23. BEREA Cerneliu

– lucrarea: Cateheza adolescenţilor

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. CIOBANU Adrian

– lucrarea: Mariologia în gândirea lui Origene

– moderator: Pr. A. Despinescu

25. GHERGHEL Claudiu

– lucrarea: Întâlnirea dintre Isus cel înviat şi ucenicii de la Emaus

– moderator: Pr. Vl. Petercă

26. LENGHEN Anton

– lucrarea: Tatăl nostru – comuniunea dintre cer şi pământ

– moderator: Pr. P. Mareş

 1. LUCACI Benone

– lucrarea: Suferinţa: ucenicii şi suferinţa în Evanghelia după Sf. Luca şi Faptele Apostolilor

– moderator: Pr. P. Mareş

 1. MATIEŞ Francisc

– lucrarea: Rugăciunea: Şcoala de rugăciune a lui Isus după sinoptici

– moderator: Pr. P. Mareş

 1. PASCARU Iulian

– lucrarea: Relaţiile dintre Stat şi Biserică (1122-1309)

– moderator: Pr. E. Dumea

 1. ROTARU Marcelin

– lucrarea: Chemarea omului şi a Bisericii în Catehismul Bisericii Catolice

– moderator: Pr. P. Mareş

 1. SOARE Dominic

– lucrarea: Portretul maestrului dreptăţii în scrierile de la Qumran

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 

PROMOŢIA 1995

 

 1. ANTOCI Cristinel

– lucrarea: Aspecte din teologia legii din Rm 1-8

– moderator: Pr. Vl. Petercă 

 1. CIOBANU Vasile

– lucrarea: Chemarea profetică în Biblie

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 1. CONDAC Egidiu

– lucrarea: Gnoza creştină în opera lui Clement Alexandrinul

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. GÎRLEANU Iosif

– lucrarea: Realitatea ispitei în viaţa omului

– moderator: Pr. P. Mareş

 1. HORVAT Mihai

– lucrarea: Sacramentul reconcilierii: reconcilierea omului cu Dumnezeu şi cu Biserica

– moderator: Pr. A. Percă

 1. IŞTOC Claudiu

– lucrarea: Cateheza adulţilor

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. PĂULEŢ Lucian

– lucrarea: Vocaţia profetică, sacerdotală şi regală a familiei creştine

– moderator: Pr. A. Bişoc

 1. STOTE Neculai

– lucrarea: Pierderea simţului păcatului

– moderator: Pr. A. Percă 

 1. SPĂTARU Damian

– lucrarea: Conceptul de sărăcie în perspectivă biblică

– moderator: Pr. Vl. Petercă

 

PROMOŢIA 1996

 1. BĂRBUŢ Claudiu

– lucrarea: Rolul culturii în promovarea valorilor creştine în lumina Constituţiei Gaudium et Spes

– moderator: Pr. A. Percă

 1. BENCHEA Augustin

– lucrarea: Lucrările Duhului Sfânt după Rupert de Deutz

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. BUDĂU Paul

– lucrarea: Aspecte teologice ale misterului schimbării la faţă a Domnului Nostru Isus Cristos

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. BURLACU Vincenţiu

– lucrarea: Laicii – evanghelizatori în lumea de azi

– moderator: Pr. A. Bişoc

 1. BUTNĂRAŞU Ludovic

– lucrarea: cateheza familiei

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. CHELARU Petru

– lucrarea: Fericirile în Evanghelia după Matei

– moderator: Pr. A. Bulai

 1. CIURARU Eugen

– lucrarea: Spiritualitatea preotului diecezan

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. COZMA Eusebiu

– lucrarea: Sfânta Tereza de Lisieux

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. DĂMĂTĂR Iosif

– lucrarea: Cultul Sfintei Fecioare Maria în Biserică

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. DUMITRU Mihai

– lucrarea: Reconcilierea şi pocăinţa în comunităţile creştine contemporane

– moderator: Pr. A. Bişoc

 1. FARCAŞ Nicolae

– lucrarea: Teologia Botezului lui Isus în „Sf. Irineu

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. IAVORSCHI Gilbert

– lucrarea: Săracii în doctrina socială a Bisericii

– moderator: Pr. T. Rostworowski

 1. ROCA Mihăiţă

– lucrarea: Biserica locală în Conciliul de la Calcedon

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 

PROMOŢIA 1997

 1. ALECU Iulian

– lucrarea: Omul în căutarea identităţii sale 

– moderator:  Pr. A. Ghiurcă

 1. BEREŞ Claudiu

– lucrarea: Bioetica umană prenatală în lumina documentelor recente ale Magisteriului

– moderator: Pr. A. Percă

 1. BLAJ Marcel

– lucrarea: Amos – Profetul dreptăţii sociale

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. CICEU Valentin

– lucrarea: Slujitorul lui Iahwe în Deuteroisaia

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. DIAC Cristian

– lucrarea: Vocaţia sacerdotală

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. FARŢADE Carmil

– lucrarea: Mistica Sf. Tereza de Avila

– moderator: Pr.A. Despinescu

 1. GHITIU Daniel

– lucrarea: Conceptul de preoţie în Scrisoarea către Evrei

– moderator: Pr. A. Petercă

61. MĂRIUŢ Fabian 

– lucrarea: Omul, chip şi asemănare cu Dumnezeu în Sf. Irineu

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. MĂRTINAŞ Iosif

– lucrarea: Preotul, păstor al comunităţii

– moderator: Pr. A. Bişoc

 1. MORARU Emil

– lucrarea: Catehetul, educator al credinţei

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. ROŞU Ionel

– lucrarea: Cateheza tinerilor

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. UNGUREANU Francisc

– lucrarea: Unitatea Bisericii în opera Sf. Ciprian

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. VACARU Cristian.

– lucrarea: Bioetica – transplantul de organe

– moderator: Pr. A. Percă

 

PROMOŢIA 1998

 

 1. AMBĂRUŞI Eronim

– lucrarea: Eliberarea din Egipt (Ex. 1-15)

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. ANTĂLUŢE Marius

– lucrarea: Discursul lui Petru în adunarea apostolilor (Fap. 15,7-11)

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. BĂLĂŞCUŢI Liviu-Vasile

– lucrarea: “Atentate actuale la adresa vieţii” (drogul, alcoolul, tutunul)

– moderator: Pr. A. Percă

 1. BRANDIU Sorin

– lucrarea: Caracterul şi conţinutul penitenţial al Ps. 51

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. BUDĂU Mihai

– lucrarea: Conştiinţa morală în lumina reflecţiei teologice

– moderator: Pr. L. Farcaş

 1. BUHALEA Florin

– lucrarea: Sf. Augustin – neobosit căutător al lui Dumnezeu în “Confesiuni” – c. VII

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. CIOCEAN CĂlin-Radu

– lucrarea: Pneumatologia Sf. Vasile cel Mare şi a lui Didim cel Orb

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. COŞA Francisc

– lucrarea: Teologia crucii în viaţa şi opera lui Edith Stein

– moderator: Pr. A. Despinescu

 1. DIAC Leonard

– lucrarea: Portretul spiritual al Sf. Leonard Murialdo în testamentul său spiritual

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. FARCAŞ Cristian

– lucrarea: Gravitatea morală a avortului

– moderator: Pr. A. Percă

 1. MĂRTINAŞ Daniel

– lucrarea: Lucrările Duhului Sfânt în Rupert de Deutz

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. MÎRŢ Iosif-Marius

– lucrarea: Valoarea şi demnitatea muncii în documentele Magisteriului recent

– moderator: Pr. A. Percă

 1. MÎRŢ Isidor

– lucrarea: Sf. Grignon de Montfort – predecesorul mariologiei Conc. Vat. II

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. MORARU Alois

– lucrarea: Pregătirea intelectuală în Seminarul Catolic din Iaşi

– moderator: Pr. E. DUMEA

 1. OSOLOŞ Victor

– lucrarea: Misterul Duhului Sfânt în opera Sf. Ambroziu din Milano

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. PETRE-ANTICA Dominic-Felician

– lucrarea: Misterul Bisericii în opera lui Henri de Lubac

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. POPA Gabriel-Daniel

– lucrarea: Conceptul de “păstor” în scrisorile pastorale (Sf. Paul)

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. REDIU Marcelin

– lucrarea: Cristos – Paştele nostru – în omilia despre Paşti a lui Meliton de Sardes

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. SPĂTARU Florin

– lucrarea: Purgatorul în gândirea lui Clemente Alexandrinul şi Origene

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. STOICA Adrian

– lucrarea: Ozea – profetul dragostei

– moderator: Pr. V. Petercă

 

PROMOŢIA 1999 

 1. ABALINTOAIEI Daniel

lucrarea: Mana, de la promisiune la împlinire

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. BEREŞ Sorin

lucrarea: Ioel, profetul Rusaliilor şi al penitenţei

– moderator: Pr. V. Petercă                                              

 1. BEŞLEAGĂ Petru

lucrarea: Cunoaşterea temperamentului, edificarea personalităţii,o analiză interdisciplinară

– moderator: Pr. L. Farcaş                                              

 1. BORDEIANU Claudiu

lucrarea: Sf. Ioan Maria Vianei       

– moderator: Pr. A. Despinescu                                  

 1. BUJOR Mihai

lucrarea: Cartea lui Iona

– moderator: Pr. V. Petercă                                              

 1. BULAI Valentin

lucrarea: Conceptul de “suferinţă” în scrierile pauline

– moderator: Pr. V. Petercă                                              

 1. CIMPU Daniel

lucrarea: Procesul lui Isus

– moderator: Pr. V. Petercă                                              

 1. COBZARU Daniel

lucrarea: Fecundarea “in vitro” cu “Embrio-transfer” şi valoarea vieţii umane

– moderator: Pr. L. Farcaş                                              

 1. COJAN Claudiu

lucrarea: Căsătoriile mixte între catolici şi orientali necatolici

– moderator: Pr. I. Tamaş                                              

 1. COJOCARU Petru

lucrarea: Duminica, Paştele săptămânal

– moderator: Pr. Cl. Dumea                                  

 1. DIAC Mihai

lucrarea: Biserica, Mireasa lui Cristos, în opera lui Hans Urs von Balthasar

– moderator: Pr. E. Ferenţ

 1. DUMA Carmil

lucrarea: Criza simţului păcatului în societatea contemporană

– moderator: Pr. L. Farcaş                                        

 1. ENACHE Octavian

lucrarea: Rugăciunea lui Isus în Tradiţia Orientală

– moderator: Pr. A. Despinescu                                  

 1. FARCAŞ Gabriel

lucrarea: Sacralitatea şi inviolabilitatea persoanei umane în documentele actuale ale Magisterului Bisericii

– moderator: Pr. A. Percă                                              

 1. GĂLĂŢANU Cristian

lucrarea: Liturgia Orelor

– moderator: Pr. Cl. Dumea                                  

 1. GAŞPAL Robert

lucrarea: Viaţa umană, dar şi responsabilitate

– moderator: Pr. A. Percă                                              

 1. IŞTOC Adrian

lucrarea: Valorile familiei creştine în magisterul Papei Ioan Paul al II-lea

– moderator: Pr. A. Percă                                  

 1. MITITELU Maricel-Irinel

lucrarea: Reflecţie teologică asupra operei “Despre Preoţie” a  Sf. Ioan Gură de Aur

– moderator: Pr. E. Ferenţ                                  

 1. PANĂ Vasilică

lucrarea: Animalele pure şi impure după legea lui Moise

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. RĂCHITEANU Petru-Bogdan

lucrarea: Milenarismul. Originea şi dezvoltarea sa

– moderator: Pr. A. Ghiurcă                       

 1. RIBA Ioan

lucrarea: Catolicitatea Bisericii în opera lui Henri de Lubac

– moderator:   Pr. E. Ferenţ

 1. SIMON Lucian

lucrarea: Cultul Sfintei Fecioare Maria

– moderator: Pr. Cl. Dumea

 1. STOLNICU Iacob

lucrarea: Exigenţe etice pentru realizarea păcii

– moderator: Pr. A. Percă

 1. TIBA Felician

 – lucrarea: Don Bosco, apostolul educaţiei integrale

 – moderator: Pr. A. Ghiurcă 

 1. Pr. HÂRJA Alois

lucrarea: Educaţia religioasă: cateheza şi ora de religie

– moderator: Pr. A. Ghiurcă

 1. Pr. ENĂŞOAIE Iosif

lucrarea: Sfinţenia preotului după Sf. Scriptură

– moderator: Pr. A. Bulai

 

PROMOŢIA 2000

 

 1. BALAN Silvestru- Robert

lucrarea: Sacrificiile nesângeroase în Vechiul Testament

– moderator: Pr. V. Petercă

 1. BEJAN Ciprian

lucrarea: Conceptul de “viaţă de dincolo” în Vechiul Testament

– moderator: Pr. V. Petercă                       

 1. BIŞOC Daniel

lucrarea: Cateheza adulţilor

– moderator: Pr. A. Ghiurcă           

 1. BLAJ Ioan

lucrarea: Eutanasia – delict împotriva vieţii

– moderator: Pr. I. Chinez           

 1. BUDULAI Gabriel

lucrarea: Îngerii păzitori – mesageri ai Providenţei lui Dumnezeu

– moderator: Pr. V. Petercă                       

 1. CATA Gabriel

lucrarea: Islamismul – credinţa şi morala

– moderator: Pr. I. Tamaş           

 1. CIOBANCĂ Cristian

lucrarea: Incensum în Biblie

– moderator: Pr. V. Petercă           

 1. COCIANGA Andrei

lucrarea: Cartea lui Rut

– moderator: Pr. V. Petercă                     

 1. DĂSCĂLAŞU Andrei

lucrarea: Teilhard de Chardin – Cristogeneza        

– moderator:  Pr. E. Ferenţ           

 1. FĂRCĂŞEL Francisc

lucrarea: Căsătoria şi familia – iubire şi fidelitate

– moderator: Pr. I. Chinez                       

 1. GIURGI Eduard

lucrarea: Creaţia la Sf. Augustin

– moderator:  Pr. E. Ferenţ

 1. LUCACI Eduard

lucrarea: Reflecţii teologice asupra persoanei Duhului Sfânt în “Traité du l’amour de Dieu”

– moderator:  Pr. E. Ferenţ

 1. LUCACI Iosif

 – lucrarea: Profetul Ieremia –  profet al disperării şi al speranţelor umane

 – moderator: Pr. V. Petercă                                  

 1. MORARU Marcel

lucrarea: Vincenţiu de Paul

– moderator: Pr. A. Ghiurcă                                              

 1. NOGHIU Bernard

lucrarea: Irineu din Lyon – regula adevărului

– moderator: Pr. E. Ferenţ

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.