Susține Seminarul Mare din Iași  

Anul Durcovici  

Sondaj  

Ce știți despre episcopul martir Anton Durcovici?

Results

Omilia de duminică  

Useri Online  

We have 25 guests online

Facebook  

Omilia de Duminica  

Alma Mater Iassiensis

50 de ani de la redeschiderea Seminarului Diecezan

PDFPrintE-mail

Anton Despinescu

Istoria de 120 de ani a Seminarului din Iaşi înregistrează o multitudine de jubilee, sărbători, dar şi de evenimente triste cărora Seminarul le-a fost martor şi gazdă. Studiul pr. Anton Despinescu despre aniversarea a 50 de ani de la redeschiderea Seminarului diecezan se deschide cu evocarea unei alte aniversări: sărbătorirea a 10 ani de la deschiderea Seminarului (29 septembrie 1896). Contrastând cu prima parte a discursului, în continuarea expunerii autorul aminteşte de evenimentele triste ce au precedat închiderea provizorie a Seminarului, de acţiunile de represiune din partea regimului comunist. Singurul seminar aprobat de Guvern a fost cel de la Alba-Iulia. Autorul rememorează anii „de exil” de la Alba-Iulia, evidenţiind apoi rolul Monseniorului Petru Pleşca în redobândirea clădirii Seminarului din Iaşi şi în redeschiderea acestuia. În final, autorul aduce un imn de mulţumire lui Dumnezeu pentru „Seminarul providenţei” – aşa cum a fost numit Seminarul din Iaşi – care, în ciuda vitregiilor timpului, a continuat şi continuă să dea Bisericii şi lumii noi mesageri ai păcii.

Last Updated on Tuesday, 01 September 2009 18:59 Written by Administrator Tuesday, 01 September 2009 02:00
 

Clădirile Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi

PDFPrintE-mail

Pr. prof. dr. Emil Dumea

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

 

Seminarul din Iaşi ca instituţie, personal şi clădire a cunoscut influenţa vremurilor prin care a trecut şi care au determinat evoluţia sa până în ziua de astăzi. Studiul pr. Emil Dumea „Clădirile Seminarului Sfântul Iosif din Iaşi” ilustrează succint evoluţia spaţială şi arhitecturală a clădirilor Seminarului în anii ce au urmat redeschiderii sale în 1956, opoziţia autorităţilor comuniste la renovările ce se arătau din ce în ce mai necesare, eforturile depuse de pr. rectori Petru Gherghel, Eduard Sechel, Eduard Ferenţ, Ioan Robu, Alois Fechet, Aurel Percă, Alois Bulai, Wilhelm Dancă la construcţiile şi inovările ultimelor decenii, generozitatea binefăcătorilor, importanţa continuu acordată Seminarului, inima Diecezei. Acest ansamblu de factori a făcut posibil acest ceas aniversar în noua şi frumoasa clădire a Seminarului.

Last Updated on Tuesday, 01 September 2009 18:58 Written by Administrator Tuesday, 01 September 2009 02:00
 

Seminarul Diecezan din Iaşi: Continuitate în tradiţie şi înnoire creatoare

PDFPrintE-mail

Pr. lect.dr. Ştefan Lupu

Istoria de 120 de ani a Seminarului din Iaşi încorporează parţial sau total istoria oamenilor pe care i-a avut alături, fie ca profesori, fie ca studenţi, vieţile rectorilor şi ale episcopilor ce l-au condus, existenţa şi evoluţia programelor formative, didactice şi spirituale, ce i-au călăuzit absolvenţii. Propunând această viziune de ansamblu, studiul pr. Ştefan Lupu prezintă cu maximum de exactitate şi meticulozitate numele tuturor studenţilor şi profesorilor pe care i-a găzduit Seminarul, înnoirea creatoare a programelor analitice de formare filozofico-teologică, schimbările ce au survenit în structura sistemului de formare pastoral-spirituală şi conţinutul tezaurului primit de la generaţiile anterioare şi care a fost valorificat în continuare. Deşi prezintă un pronunţat caracter ştiinţifico-istoric, studiul de faţă posedă o deschidere concretă spre prezent, văzut aici ca moştenitorul unei tradiţii bogate şi vii, suport real în faţa provocărilor viitorului.

 

Last Updated on Wednesday, 02 September 2009 10:50 Written by Administrator Tuesday, 01 September 2009 02:00
   

Cursuri de formare teologică pentru preoţi

PDFPrintE-mail

Răspunzând la chemarea papei Benedict al XVI-lea de a trăi cât mai intens Anul Sfintei Preoţii, ca un an de "reînnoire interioară şi de descoperire a farmecului vocaţiei", pentru a fi crainici autentici ai lui Cristos în slujirea oamenilor de astăzi, Dieceza de Iaşi organizează pentru toţi preoţii din pastoraţie cursul de formare teologică având ca subiect: "Preotul, vestitor al Cuvântului, ministru al sacramentelor, conducător spiritual al credincioşilor, în slujirea noii evanghelizări".

Acest curs se va ţine în luna septembrie 2009, la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sf. Iosif" din Iaşi, în trei serii, ţinând cont de ordinea cronologică a promoţiilor. La acest curs vor participa şi părinţii franciscani care activează în parohii. Prezenţa este obligatorie.

Programarea preoţilor în serii este următoarea:

În continuare sunt listele cu grupurile, precum şi schema întregului curs, cu subiectele care vor fi tratate.

Eventualele sugestii şi observaţii, prin care s-ar putea îmbunătăţi conţinutul acestui curs, vor fi comunicate la Episcopie până la sfârşitul lunii iulie.

De asemenea, dacă pentru motive obiective, cineva nu poate fi prezent în grupul în care a fost fixat, este rugat să-şi exprime opţiunea; de preferinţă, se consideră că este bine să se participe alături de colegii de promoţie.

Acest an al Sfintei Preoţii să fie plin de binecuvântare şi de har în slujirea pe care preoţii o oferă Domnului în Biserică.

3 iulie 2009

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

* * *

Preotul, vestitor al Cuvântului, ministru al sacramentelor, conducător spiritual al credincioşilor, în slujirea noii evanghelizări

Cursuri de formare permanentă pentru preoţi
septembrie 2009
(I, 7-11; II, 14-18; III, 21-25)

"Îţi reamintesc să reaprinzi darul lui Dumnezeu care este în tine" (2Tim 1,6)

I. Motivaţia

"Sufletul şi forma formării permanente a preotului este iubirea pastorală: Duhul Sfânt, care revarsă iubirea pastorală, îl introduce şi-l însoţeşte pe preot în cunoaşterea tot mai profundă a misterului lui Cristos, mister insondabil în bogăţia sa (cf. Ef 3,14 ş.u.) şi, în acelaşi timp, la cunoaşterea misterului preoţiei creştine. Aceeaşi iubire pastorală îl determină pe preot la cunoaşterea tot mai bună a aşteptărilor, nevoilor, problemelor şi sensibilităţilor destinatarilor slujirii sale: destinatari consideraţi în situaţiile lor concrete personale, familiale şi sociale" (PdV, 70).

"Formarea permanentă îl ajută pe preot să depăşească ispita de a reduce slujirea sa la un activism ca scop în sine, la o prestare impersonală a activităţilor oricât de spirituale sau sacre ar fi ele, la un simplu funcţionariat în slujba organizării bisericeşti. Numai formarea permanentă îl ajută pe preot să păzească printr-o iubire trează «misterul» pe care-l poartă în sine pentru binele Bisericii şi al omenirii" (PdV, 72).

II. Tema

Preotul, vestitor al cuvântului, ministru al sacramentelor, conducător spiritual al credincioşilor, în slujirea noii evanghelizări

(alte propuneri:.......................................................................................

III. Obiective

 • formarea permanentă a preotului
 • sporirea comuniunii şi coeziunii între membrii prezbiteriului Diecezei de Iaşi
 • împărtăşirea experienţelor pastorale
 • individualizarea şi căutarea de răspunsuri la problemele pastorale
 • trăire comunitară, oază de linişte şi pace în Domnul, în mijlocul fraţilor
 • (alte propuneri:.......................................................................................

III. Metoda

 • conferinţe pe teme precise susţinute de specialişti în domeniu
 • întrebări şi răspunsuri la sfârşitul expunerii temei
 • discuţii în forum sub conducerea unui moderator de grup

IV. Programul

 • Luni: sosirea în cursul după-amiezii
  • 19,30 Cina
  • 21: Vizionarea unui film tematic
 • Marţi, Miercuri, Joi:
  • 07,30: Invitatoriul, Oficiul lecturilor, Laudele
  • 08,15: Micul dejun
  • 09,00: Prima conferinţă
  • 09,45: A doua conferinţă
  • 10,30: Pauză
  • 11,00: A treia conferinţă
  • 12,00: Sfânta Liturghie, Ora Medie
  • 13,00: Prânzul
  • 14,00: Odihnă
  • 16,30: Forum (în mai multe grupe)
  • 17,30: Reunirea grupelor şi împărtăşirea rezultatelor
  • 18,00: Pauză
  • 18,30: Rozariu, Vespere, Adoraţie, Lectio divina
  • 19,30: Cina
  • 20,30: Vizionarea unui film tematic
  • 22,00: Completoriul
 • Vineri
  • 07,30: Invitatoriul, Oficiul lecturilor, Laudele
  • 08,15: Micul dejun
  • 09,00: Prima conferinţă
  • 09,45: Forum
  • 10,30: Pauză
  • 11,00: Concluzii
  • 12,00: Sfânta Liturghie, Ora Medie
  • 13,00: Prânzul
  • 14,00: Plecarea
  • (alte propuneri:.......................................................................................

V. Conţinutul

(Marţi)
1. PREOTUL, VESTITOR AL CUVÂNTULUI,

 • prima conferinţă: "Preoţii, vestitori ai cuvântului în numele lui Cristos şi al Bisericii"
 • a doua conferinţă: "Aspecte formale ale vestirii cuvântului"
 • a treia conferinţă: "Condiţii pentru o eficienţă a vestirii cuvântului"
 • forum
 1. 1. Suntem noi în posesia instrumentelor pentru evaluarea incidenţei reale a ministerului cuvântului asupra vieţii comunităţilor noastre? Există preocuparea de a folosi acest mijloc esenţial de evanghelizare cu maximum de profesionalism uman posibil?
 2. 2. La cursurile de formare permanentă a clerului, se acordă atenţie perfecţionării vestirii cuvântului în diferitele sale forme?
 3. 3. Sunt încurajaţi preoţii ca să dedice timp studiului teologiei, lecturii din sfinţii părinţi, din doctorii Bisericii şi din sfinţi? Se manifestă un angajament pozitiv pentru a cunoaşte şi a face cunoscuţi marii maeştri ai spiritualităţii?
 4. 4. Este favorizată înfiinţarea de biblioteci preoţeşti, cu spirit practic şi o sănătoasă perspectivă doctrinală?
 5. 5. În acest sens, există şi se cunosc posibilităţile locale de legătură cu biblioteci pe internet?
 6. 6. Se folosesc preoţii de catehezele şi învăţăturile Sfântului Părinte, ca şi de diferitele documente ale Sfântului Scaun?
 7. Există conştiinţa importanţei de a forma profesional persoane (preoţi, călugări, laici) capabili de a realiza la un nivel ridicat acest aspect cheie al evanghelizării culturii contemporane, care este comunicarea?
 8. (alte propuneri:.......................................................................................

(Miercuri)
2. PREOTUL, MINISTRU AL SACRAMENTELOR

 • prima conferinţă: "Preotul ministru al sacramentelor, in persona Christi capitis"
 • a doua conferinţă: "Euharistia: centrul slujirii preoţeşti"
 • a treia conferinţă: "Preoţii, slujitori ai reconcilierii cu Dumnezeu şi cu Biserica"
 • forum
 1. 1. Esenţa şi semnificaţia mântuitoare a sacramentelor sunt invariabile. Având ferma certitudine a toate acestea, cum se poate reînnoi pastorala sacramentelor, punând-o în slujirea noii evanghelizări?
 2. 2. Sunt oare comunităţile noastre o "Biserică a Euharistiei şi a Pocăinţei"? Este hrănită aici devoţiunea euharistică în toate formele sale? Este motivată şi înlesnită practicarea mărturisirii individuale?
 3. 3. Se face oare în mod obişnuit referinţă la prezenţa reală a Domnului în tabernacol, încurajând, de exemplu, practicarea rodnică a vizitei la preasfântul Sacrament? Sunt dese celebrările euharistice? Dispun oare Bisericile noastre de un ambient favorabil rugăciunii în faţa preasfântului Sacrament?
 4. 4. Se acordă oare, cu spirit pastoral, o grijă specială pentru întreţinerea demnă a bisericilor? Preoţii poartă cu regularitate o haină ecleziastică decentă, conform normelor canonice (CIC, can. 284, 669; Îndreptar, nr. 66) iar când săvârşesc cultul divin îmbracă justificat toate odăjdiile prescrise de rubrici (cf. can. 929)?
 5. 5. Se mărturisesc oare preoţii cu regularitate şi, la rândul lor, devin disponibili pentru un minister aşa de fundamental? Au un director spiritual?
 6. 6. Există preocupări în vederea unor iniţiative apte să favorizeze o formare permanentă a clerului privitor la perfecţionarea ministerului de confesor? Este încurajată formarea corectă a păstorilor în acest minister absolut indispensabil?
 7. 7. Avându-se în vedere importanţa foarte mare a unei adevărate renaşteri a practicării mărturisirii personale în ceea ce priveşte noua evanghelizare, sunt respectate normele canonice şi liturgice referitoare la celebrarea Penitenţei? Există preocupări pornite din prudenţă şi dragoste pastorală, în toate parohiile şi bisericile, pentru celebrările liturgice penitenţiale?
 8. Sunt puse în practică în mod concret iniţiative oportune pentru ca toţi credincioşii să îndeplinească motivaţi preceptul festiv?
 9. (alte propuneri:.......................................................................................

(Joi)
3. PREOTUL, CONDUCĂTOR SPIRITUAL AL CREDINCIOŞILOR

 • prima conferinţă: "Preoţii, păstori iubitori ai turmei încredinţate grijii lor"
 • a doua conferinţă: "Sacerdos et hostia"
 • a treia conferinţă: "A sluji păstorind cu iubire şi autoritate"
 • forum
 1. 1. Cum să manifestăm, într-un mod cât mai viu, prin intermediul comunităţilor noastre şi, într-un chip special, prin preoţi milostivirea lui Dumnezeu faţă de cei nevoiaşi? Se insistă suficient, de exemplu, asupra practicării faptelor de milostenie, atât sufletească cât şi trupească, drept cale de maturizare creştină şi de evanghelizare?
 2. 2. Este oare dragostea pastorală în toate dimensiunile sale într-adevăr "sufletul şi forţa formării permanente" a preoţilor noştri?
 3. 3. Sunt încurajaţi concret preoţii să aibă grijă, printr-un sincer spirit de fraternitate, de toţi ceilalţi confraţi, în special de bolnavi şi de cei în vârstă precum şi de toţi cei care se află în dificultate? Există forme de viaţă comună liber alese sau experienţe similare?
 4. 4. Înţeleg şi îndeplinesc corect preoţii noştri misiunea lor specifică de călăuză spirituală a comunităţilor încredinţate lor, precum şi a fiecărui credincios în parte? Cum o îndeplinesc în mod concret?
 5. 5. În formarea spirituală a preoţilor se acordă suficientă importanţă dimensiunii misionare a ministerului sacru şi dimensiunii universale a Bisericii?
 6. 6. Există adevăruri de credinţă sau principii de morală care sunt omise cu uşurinţă în predică?
 7. Una dintre îndatoririle proprii ale ministerului pastoral este cea de a-şi uni forţele cu slujirea misiunii evanghelizatoare. Sunt stimulate toate vocaţiile în cadrul Bisericii, respectând carisma proprie fiecăreia?
 8. (alte propuneri:.......................................................................................

(Vineri)
4. PREOTUL, SLUJITOR AL NOII EVANGHELIZĂRI

 • prima conferinţă: "Rolul de neînlocuit al preoţilor în misiunea Bisericii"
 • forum
 1. 1. Este oare într-adevăr simţită necesitatea şi urgenţa noii evanghelizări în comunităţile noastre bisericeşti, şi mai ales printre preoţii noştri?
 2. 2. Este ea prezentă în predică? Este prezentă în întrunirile preoţilor, în programele pastorale, în mijloacele de formare permanentă?
 3. 3. Preoţii sunt angajaţi într-un chip special în promovarea unei misiuni evanghelizatoare noi "în ardoarea sa, în metodele sale, în exprimarea sa" - ad intra şi ad extra Bisericii?
 4. 4. Credincioşii consideră preoţia ca un dar divin, atât pentru cel care o primeşte cât şi pentru însăşi comunitatea, sau o văd în cheie de pură funcţionalitate organizatorică? Se explică necesitatea rugăciunii ca Domnul să dea vocaţii la preoţie şi ca să nu lipsească generozitatea necesară pentru a răspunde afirmativ?
 5. 5. În predicarea cuvântului lui Dumnezeu şi în cateheză, se menţine cuvenita proporţie între aspectul de instruire în credinţă şi cel al practicii sacramentale? Activitatea evanghelizatoare a preoţilor este ea caracterizată de complementaritatea între predicare şi sacramentalitate, munus docendi şi munus sanctificandi?
 6. (alte propuneri:.......................................................................................
 • Concluzii

VI. Bibliografie

 • Conciliul al II-lea din Vatican, Decretul despre slujirea şi viaţa preoţilor Presbyterorum Ordinis (7 decembrie 1965), ARCB, Bucureşti 2000.
 • Ioan Paul al II-lea, Exhortaţia apostolică Pastores dabo vobis (25 martie 1992), Documente 11, Ed. "Presa Bună", Iaşi, 2000.
 • Congregaţia pentru Cler, Preotul, învăţător al cuvântului, ministru al sacramentelor şi păstor al comunităţii pentru cel de-al treilea mileniu creştin (19 martie 1999), Documente 12, Ed. "Presa Bună", Iaşi, 2000.
 • Congregaţia pentru Cler, Preotul, păstor şi călăuză a comunităţii parohiale (4 august 2002), Documente 34, Ed. "Presa Bună", Iaşi, 2003.

VII. Omnia mea mecum porto

 • Breviarul
 • Sfânta Scriptură
 • Rozariul
 • Albă şi stolă
 • caiet şi pix
 • bună dispoziţie
 • (alte propuneri: .......................................................................................

* * *

Seria I
7-11 septembrie 2009


 1. Pr. Iosif Agiurgioaei - Miroslava
 2. Pr. Ioan Anton - Oneşti "Sf. Tereza"
 3. Pr. Ştefan Babiaş - Suceava
 4. Pr. Ioan Bejan - Băluşeşti
 5. Pr. Silvestru Bejan - Mogoşeşti
 6. Pr. Petru Beşleagă - Cireşoaia
 7. Pr. Cazimir Biur - Valea Mare
 8. Pr. Ioan Blaj - Teţcani
 9. Pr. Eugen Budău - Bacău "Sf. Cruce"
 10. Pr. Mihai Budău sr. - Focşani
 11. Pr. Ieronim Budulai - Ciugheş
 12. Pr. Pavel Chelaru - Tomeşti
 13. Pr. Cristian Chinez - Luncaşi
 14. Pr. Andrei Ciobănică - Huşi "Sf.Anton"
 15. Pr. Valeriu Ciorbă - Chetriş
 16. Pr. Ioan Cobzaru - Lilieci
 17. Pr. Gheorghe Cojocaru - Nicolae Bălcescu
 18. Pr. Iosif Comoraşu - Iaşi "Sf. Anton"
 19. Pr. Mihai Cucuteanu - Călugăreni
 20. Pr. Isidor Dâscă - Bacău "Sf. Nicolae"
 21. Pr. Iosif Demeter - Cleja I
 22. Pr. Eugen Diac - Pârgăreşti
 23. Pr. Iosif Doboş - Vatra Dornei
 24. Pr. Iosif Dorcu - Iaşi Centru
 25. Pr. Anton Egner - Bacău "Sf. Cruce"
 26. Pr. Valerian Enăşcuţ - Pralea
 27. Pr. Mihai Enăşel - Piatra Neamţ "Sf. Iosif"
 28. Pr. Iosif Enăşoaie - Iaşi
 29. Pr. Ieronim Enăşoaie - Valea Seacă
 30. Pr. Anton Encuţi - Miroslava
 31. Pr. Anton Farcaş - Iaşi "Sf. Tereza"
 32. Pr. Gheorghe Farcaş - Lespezi
 33. Pr. Dumitru Farcaş - Roman "Sf. Tereza"
 34. Pr. Alois Fechet - Iaşi
 35. Pr. Marian Fechetă - Răchiteni
 36. Pr. Dumitru Gabor - Bacău "Fer. Ieremia"
 37. Pr. Iosif Gherghel - Fărcăşeni
 38. Episcop Petru Gherghel - Iaşi
 39. Pr. Iosif Gherghelaş - Botoşani
 40. Pr. Alois Hîrja - Valea Lupului
 41. Pr. Aurel Iştoc - Adjudeni
 42. Pr. Ioan Jicmon - Pildeşti
 43. Pr. Iulian-Eugen Kropp - Tg. Frumos
 44. Pr. Francisc Lenghen - Tămăşeni
 45. Pr. Eugen Lucaci - Oituz
 46. Pr. Cristian Lucaci - Roman "Inima Neprihănită"
 47. Pr. Albert Lucaci - Traian (Bc)
 48. Pr. Ioan Lungu - Mirceşti
 49. Pr. Iosif Martin - Rotunda
 50. Pr. Valeriu Mărtişcă - Adjud
 51. Pr. Maricel Medveş - Răducăneni
 52. Pr. Isidor Mocanu - Iaşi
 53. Pr. Anton Moraru - Scheia
 54. Pr. Iosif Păuleţ - Oneşti "Ss. Petru şi Paul"
 55. Episcop Aurel Percă - Iaşi
 56. Pr. Aurel Petrişor - Talpa
 57. Pr. Ioan Purcaru - Târgu Ocna
 58. Pr. Vasile Rediu - Bijghir
 59. Pr. Toma Rediu - Gura Humorului
 60. Pr. Anton Săboanu - Seminar Bacău
 61. Pr. Mihai Simon - Gioseni
 62. Pr. Petru Solomon - Traian (Nt)
 63. Pr. Alexandru Suceu, OFMConv - Bârlad
 64. Pr. Marin Temea - Satu Nou (Nt)
 65. Pr. Ştefan Vacaru - Barticeşti
 66. Pr. Petru Vernică - Dărmăneşti
 67. Pr. Iosif Zediu - Bogata
 68. Pr. Ioan Zediu - Dofteana
 69. *
 70. Pensionari:
 71. Pr. Ioan Beşleagă - Cireşoaia
 72. Pr. Petru Beţa - Luizi Călugăra
 73. Pr. Anton Bişoc - Voivodeasa
 74. Pr. Ciril Blaj - Gh.Doja
 75. Pr. Anton Budău
 76. Pr. Petru Budău - Bacău
 77. Pr. Ioan Caităr - Oneşti
 78. Pr. Anton Dancă - Iugani
 79. Pr. Leonard Donea - Mirceşti
 80. Pr. Ştefan Erdeş - Bacău
 81. Pr. Mihai Gal - Adjudeni
 82. Pr. Iosif Işvanca - Bacău
 83. Pr. Mihai Pal - Gherăeştii Noi
 84. Pr. Augustin Pascaru - Fărăoani
 85. Pr. Petru Patraşcu - Tg. Ocna
 86. Pr. Johann Proschinger - Suceava
 87. Pr. Iosif Sescu - Bacău
 88. Pr. Francisc Simon - Câmpulung Moldovenesc
 89. Pr. Ioan Tamaş - Solca
 90. Pr. Damian Vătămănelu - Ferăstrău

* *

Seria a II-a
14-18 septembrie

 1. Pr. Damian Anton, OFMConv - Cacica
 2. Pr. Inocenţiu Arcana - Nicoreşti
 3. Pr. Augustin Benchea - Pustiana
 4. Pr. Sorin Bereş - Gheorghe Doja
 5. Pr. Daniel Bişoc - Cotnari
 6. Pr. Ioan Bişog - Răducăneni
 7. Pr. Petru Blaj - Butea
 8. Pr. Marcel Blaj - Iugani
 9. Pr. Cristian Blăjuţ, OFMConv - Galaţi
 10. Pr. Liviu Brudaru, OFMConv - Huşi Corni
 11. Pr. Marius-Stanislav Bucevski - Soloneţu Nou
 12. Pr. Gabriel Bucur - Poiana Micului
 13. Pr. Mihai Budău, jr. - Iaşi
 14. Pr. Valentin Bulai - Schineni
 15. Pr. Pavel Bulai, OFMConv - Hălăuceşti
 16. Pr. Romuald Bulai, OFMConv - Cacica
 17. Pr. Vincenţiu Burlacu - Seminar Bacău
 18. Pr. Ludovic Butnăraşu - Bacău Centru
 19. Pr. Cornel Cadar - Iaşi
 20. Pr. Anton Câtea - Fărăoani
 21. Pr. Mihai Cătău - Tuta
 22. Pr. Francisc Căzănel - Slănic Moldova
 23. Pr. Petre Chelaru - Şcoala Normală Iaşi
 24. Pr. Valentin Ciceu - Tărâţa
 25. Pr. Daniel Cimpu - Valea Mică
 26. Pr. Cristian Ciobancă - Săveni
 27. Pr. Adrian Ciobanu - Slobozia
 28. Pr. Eugen Ciuraru - Fundu Răcăciuni
 29. Pr. Daniel Cobzaru - Coman
 30. Pr. Valentin Cochior - Moineşti
 31. Pr. Andrei Cocianga - Izvoare (Bc)
 32. Pr. Egidiu Condac - Caritas Iaşi
 33. Pr. Eduard-Mihai Coşa - Seminar Bacău
 34. Pr. Ştefan Coşa - Somuşca
 35. Pr. Laurenţiu Cucuteanu - Trebeş
 36. Pr. Iosif Dămătăr - Mărgineni
 37. Pr. Anton Diacu - Cleja II
 38. Pr. Fabian Doboş - Iaşi "Sf. Anton"
 39. Pr.Carmil Duma - Corhana
 40. Pr. Mihai Dumitru - Semianr Iaşi
 41. Pr. Flavian Enăşcuţ, OFMConv - Nisiporeşti
 42. Pr. Toma Encuţă - Săbăoani
 43. Pr. Gabriel Farcaş - Galbeni
 44. Pr. Cristian Farcaş - Piatra Neamţ "Sf. Tereza"
 45. Pr. Bernadin Farţade - Frumoasa
 46. Pr. Carmil Farţade - Ploscuţeni
 47. Pr. Alois Farţadi - Siret
 48. Pr. Francisc Fărcăşel - Roman "Isus Bunul Păstor"
 49. Pr. Robert Gaşpal - Podu Iloaei
 50. Pr. Cristian Gălăţanu - Caritas Roman
 51. Pr. Isidor Gheorghieş - Poiana
 52. Pr. Adrian Gherghelucă - Bârgăoani
 53. Pr. Daniel Ghitiu - Gherăeşti
 54. Pr. Iosif Gîrleanu - Oţeleni
 55. Pr. Bogdan Herciu - Dancu - Iaşi
 56. Pr. Iosif Iacob - Iaşi
 57. Pr. Iulian-Valerian Ianuş - Bălţaţi
 58. Pr. Adrian Iştoc - Buhonca
 59. Pr. Claudiu Iştoc - CMD Roman
 60. Pr. Mihai Iştoc - Fălticeni
 61. Pr. Petru Iştoc, OFMConv - Huşi Corni
 62. Pr. Emil Lucaci - Horgeşti
 63. Pr. Benone Lucaci - Iaşi - Scoala Normală
 64. Pr. Anton-Daniel Lucaci, OFMConv - Luizi Călugăra
 65. Pr. Isidor Mârţ - CDM Roman
 66. Pr. Francisc Matieş - Comăneşti
 67. Pr. Anton Mărăndescu, OFMConv - Tg. Trotuş
 68. Pr. Iosif Mărtinaş - Vizantea
 69. Pr. Marcel Moraru - Brusturoasa
 70. Pr. Alois Moraru - Roman "Fer. Ieremia"
 71. Pr. Iulian Pascaru - Ciucani
 72. Pr. Lucian Păuleţ - Iaşi
 73. Pr. Domenic-Felician Petre-Antica - Horleşti
 74. Pr. Damian Pişta, OFMConv - Nisiporeşti
 75. Pr. Gheorghe Pişta, OFMConv - Prăjeşti
 76. Pr. Petru-Bogdan Răchiteanu - Floreşti
 77. Pr. Iosif Răchiteanu - Rădăuţi
 78. Pr. Serafim Romila - Satu Nou (Bc)
 79. Pr. Ionel Roşu - Sărata
 80. Pr. Petru Sescu - Iaşi
 81. Pr. Lucian Simon - Seminar Bacău
 82. Pr. Ioan Solomon, OFMConv - Buruieneşti
 83. Pr. Iacob Stolnicu - Sagna
 84. Pr. Ferenţ Tancău - Baraţi
 85. Pr. Petre Ţâmpu - Vladnic
 86. Pr. Francisc Vernică - Paşcani

* *

Seria a III-a
21-25 septembrie 2009

 1. Pr. Marius Adam - Caritas Iaşi
 2. Pr. Lucian Adam - Gioseni
 3. Pr. Paul Agu - Bacău "Fer. Ieremia"
 4. Pr. Cristinel Alecu - Lespezi
 5. Pr. Petru Antonică - Focuri
 6. Pr. Lucian Avădăni - Moineşti
 7. Pr. Ioan Balan - Bacău "Sf. Nicolae"
 8. Pr. Emanuel Bejenaru - Tămăşeni
 9. Pr. Marian Benchea - Fărcăşeni
 10. Pr. Ciprian Bişoc - Piatra Neamţ "Sf. Iosif"
 11. Pr. Petru Bişog - Suceava
 12. Pr. Mihai-Daniel Bitiuşcă - Răducăneni
 13. Pr. Iosif Blaj, OFMConv - Luizi Călugăra
 14. Pr. Adrian Blăjuţă - Bacău "Fer. Ieremia"
 15. Pr. Florin-Gheorghiţă Bogdan, OFMConv - Nisiporeşti
 16. Pr. Ştefan Bortă - Bijghir
 17. Pr. Daniel Budău - Roman "Inima Neprihănită"
 18. Pr. Claudiu Budău - Săbăoani
 19. Pr. Adrian Bulai - Butea
 20. Pr. Ciprian Bulai - Frumoasa
 21. Pr. Cătălin-Cristian Burcă - Oneşti "Ss. Petru şi Paul"
 22. Pr. Daniel-Nicu Butacu - Focşani
 23. Pr. Benone Butacu jr., OFMConv - Huşi Corni
 24. Pr. Petrică Butnariu - Roznov
 25. Pr. Iulian Butnaru, FAM - Tg. Neamţ - Barticeşti
 26. Pr. Robert Canceal - Floreşti
 27. Pr. Ionel-Bogdan Catană - Valea Seacă
 28. Pr. Iulian Ceobanu - Moara
 29. Pr. Marcelin Chelaru - Ştefan cel Mare
 30. Pr. Cristian-George Cherecheş, OFMConv - Prăjeşti
 31. Pr. Ştefan Ciubotaru - Huşi "Sf. Anton"
 32. Pr. Dănuţ Ciubotaru, OFMConv - Tg. Trotuş
 33. Pr. Sebastian Cochior, OFMConv - Huşi Corni
 34. Pr. Viorel Cuş, OFMConv - Galaţi
 35. Pr. Gabriel Dancă, OFMConv - Luizi Călugăra
 36. Pr. Marian Dascălu - Nicolae Bălcescu
 37. Pr. Petrică Dăncuţ - Adjudeni
 38. Pr. Laurenţiu Dăncuţă - Gherăeşti
 39. Pr. Cristian Diac - Iaşi Centru
 40. Pr. Petru Dorcu - Bacău Centru
 41. Pr. Marius-Claudiu Dumea - Săbăoani
 42. Pr. Gabriel Enăşcuţ, OFMConv - Luizi Călugăra
 43. Pr. Eduard Farcaş - Tecuci
 44. Pr. Gheorghiţă Farcaş, OFMConv - Tg. Trotuş
 45. Pr. Iulian Farţade - Pildeşti
 46. Pr. Adrian Fărăoanu - Fărăoani
 47. Pr. Paul Fechetă - Mărgineni
 48. Pr. Cristinel Gal - Adjudeni
 49. Pr. Marian Gaşpal - Stufu
 50. Pr. Cristi Hodea - Cleja I
 51. Pr. Cristian Ignat - Seminar Bacău
 52. Pr. Emanuel Imbrea - Rădăuţi
 53. Pr. Irinel-Iosif Iosub - Bacău Centru
 54. Pr. Ciprian Laslău - Dărmăneşti
 55. Pr. Emanuel Lucaci - Roman "Fer. Ieremia"
 56. Pr. Ioan Mărtinaş - Tuta
 57. Pr. Claudiu Mărtişcă, OFMConv - Hălăuceşti
 58. Pr. Adrian Mihălcuţ, OFMConv - Buruieneşti
 59. Pr. Romeo Neculai - Oneşti II
 60. Pr. Claudiu Nedelciu - Piatra Neamţ "Sf. Tereza"
 61. Pr. Cristian Pal, OFMConv - Buruieneşti
 62. Pr. Dumitru Patraş, OFMConv - Hălăuceşti
 63. Pr. Eduard Patraşcu - Horleşti
 64. Pr. Eduard Păduraru - Roman - "Sf. Tereza"
 65. Pr. Iulian-Claudiu Petrea, OFMConv - Hălăuceşti
 66. Pr. Vasile Petrişor - Bacău "Sf. Cruce"
 67. Pr. Marius Pitica, OFMConv - Galaţi
 68. Pr. Augustin Puşcaşu - Sascut
 69. Pr. Emil Ioan Robu - Gura Humorului
 70. Pr. Claudiu Robu - Sagna
 71. Pr. Felix-Marius Roca - Iaşi "Sf. Tereza"
 72. Pr. Felix Roca - Şcoala Normală Iaşi
 73. Pr. Marius Sabău - Pustiana
 74. Pr. Valentin Sabău, OFMConv - Prăjeşti
 75. Pr. Mihai Savin - Oituz
 76. Pr. Florin-Petru Sescu - Valea Mare
 77. Pr. Romică Sociu - Săbăoani
 78. Pr. Andrei Staszkovian - Vatra Dornei
 79. Pr. Petru-Sebastian Tamaş - Iaşi "Sf. Anton"
 80. Pr. Iulian Tancău - Iaşi Centru
 81. Pr. Ciprian Tiba - Săbăoani
 82. Pr. Richard-Vasilică Toth - Barticeşti
 83. Pr. Gabriel Trişcă - Oţeleni
 84. Pr. Costel Ţăranu - Seminar Bacău
 85. Pr. Alfons-Eugen Zelionka - Bacău Centru
Last Updated on Monday, 31 August 2009 17:32 Written by Administrator Monday, 31 August 2009 17:17
 

Programul cursurilor de formare permanentă a preoţilor

PDFPrintE-mail

Seria I: 7-11 septembrie 2009

Seria II: 14-18 septembrie 2009

Seria III: 21-25 septembrie 2009

 

 

PROGRAMUL FINAL

 

Luni 7 (14, 21) septembrie 2009

Orele: 16,00 – 19,00: Sosirea şi cazarea

Ora 19,30: Cina

Ora 20,30: Cuvânt de salut: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

Ora 21,30: Completoriu

 

 

Marţi 8 (15, 22) septembrie 2009

Ora 7,30: Laudele

Ora 8,00: Micul dejun

Ora 9,00: Conferinţa I: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

Provocările preotului la începutul celui de-al treilea mileniu

Ora 10,00: Pauză – Cafea

Ora 10,30: Conferinţa II: Pr. prof. Alois Bulai

Preotul, învăţător al cuvântului în numele lui Cristos şi al Bisericii

Ora 11,30: Pauză

Ora 12,00: Sfânta Liturghie + Ora medie

Ora 13,00: Prânzul

Orele 14,00 – 16,00: Timp liber

Ora 16,00: Ceai – Cafea

Ora 16,30: Ateliere de discuţii şi analiză

Ora 17,30: Forum – Concluzii

Ora 18,00: Pauză

Ora 18,30: Rozariu + Adoraţie + Vespere

Ora 19,30: Cina

Ora 20,30: Film religios

Ora 22,00: Completoriu

 

Miercuri 9 (16, 23) septembrie 2009

Ora 7,30: Laudele

Ora 8,00: Micul dejun

Ora 9,00: Conferinţa I: Pr. prof. dr. Ştefan Lupu

Preotul, ministru al Euharistiei

Ora 10,00: Pauză – Cafea

Ora 10,30: Conferinţa II: Pr. prof. dr. Lucian Farcaş

Preotul, ministru al reconcilierii cu Dumnezeu şi cu Biserica

Ora 11,30: Pauză

Ora 12,00: Sfânta Liturghie + Ora medie

Ora 13,00: Prânzul

Orele 14 – 16,00: Timp liber

Ora 16,00: Ceai – Cafea

Ora 16,30: Ateliere de discuţii şi analiză

Ora 17,30: Forum – Concluzii

Ora 18,00: Pauză

Ora 18,30: Rozariu + Adoraţie + Vespere

Ora 19,30: Cina

Ora 20,30: Film religios

Ora 22,00: Completoriu

 

Joi, 10 (17, 24) septembrie 2009

Ora 7,30: Laudele

Ora 8,00: Micul dejun

Ora 9,00: Conferinţa I: Pr. prof. Cristinel Fodor

Preotul, păstor al poporului credincios

Ora 10,00: Pauză – Cafea

Ora 10,30: Conferinţa II: Pr. prof. Eduard Coşa

Preotul, slujitor al noii evanghelizări

Ora 11,30: Pauză

Ora 12,00: Sfânta Liturghie + Ora medie

Ora 13,00: Prânzul

Orele 14 – 16,00: Timp liber

Ora 16,00: Ceai – Cafea

Ora 16,30: Ateliere de discuţii şi analiză

Ora 17,30: Forum – Concluzii

Ora 18,00: Pauză

Ora 18,30: Rozariu + Adoraţie + Vespere

Ora 19,30: Cina

Ora 20,30: Film religios

Ora 22,00: Completoriu

 

Vineri 11 (18, 25) septembrie 2009

Ora 7,30: Laudele

Ora 8,00: Micul dejun

Ora 9,00: Conferinţa – P. S. Petru Gherghel / Î.P.S. Ioan Robu / P.S. Aurel Percă

Preotul, slujitor al comuniunii ierarhice şi al fraternităţii sacerdotale

Ora 10,00: Pauză – Cafea

Ora 10,30: Forum – Concluzii finale

Ora 11,30: Pauză

Ora 12,00: Sfânta Liturghie + Ora medie

Ora 13,00: Prânzul

Ora 14: Plecarea

 

NB. Preoţii sunt rugaţi să-şi aducă fiecare alba, stola şi breviarul.

 

PS. Petru Gherghel

Episcop de Iaşi

Last Updated on Monday, 31 August 2009 17:25 Written by Administrator Monday, 31 August 2009 16:45
   

Page 4 of 10

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
© 2014 - Copyright © 2012 - Media Trust Sapientia.
   
| Monday, 22. December 2014 || Designed by: Fabian David |