Categorii

Cursuri de formare pentru preoţi – 2015

   Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican II, un Conciliu care a marcat profund viaţa Bisericii Catolice şi care continuă să fie un punct de reper pentru viaţa ei.

   Pe bună dreptate, papa Paul al VI-lea, cel care a imprimat mersul definitiv al acestui Conciliu, ne invită să ne punem „în conul său de lumină”, iar Sfântul Ioan Paul al II-lea a vorbit despre Conciliu ca despre o „busolă” pentru Biserica intrată în mileniul trei; pentru papa-emerit, Benedict al XVI-lea, Conciliul „a fost şi rămâne un semn autentic al lui Dumnezeu pentru timpul nostru”, iar Sfântul Părinte Francisc se întreabă retoric şi în acelaşi timp ne provoacă: „După 50 de ani, am făcut tot ceea ce ne-a spus Duhul Sfânt în Conciliu?”

   În ascultare faţă de magisteriul Bisericii vrem să ne întoarcem la izvoarele Conciliului Vatican II pentru a recupera spiritul său şi pentru a-i pătrunde învăţătura. La nivelul Bisericii noastre locale vrem s-o facem cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la încheierea lui, la 8 decembrie 1965.

   În acest sens, Dieceza de Iaşi, prin Oficiul pentru Cler, şi în colaborare cu Facultatea de Teologie Catolică şi Seminarul diecezan, organizează un curs de „aggiornare” pentru preoţi, diecezani şi călugări din pastoraţie, având ca temă tocmai acest eveniment: „50 de ani de la Conciliul Vatican II”, pe parcursul lunilor septembrie şi octombrie a.c.

   În cadrul acestui curs vor fi propuse marile teme conciliare care au marcat teologia şi stilul pastoral al Bisericii Catolice şi care continuă să fie de mare actualitate, după cum urmează:

 1. Sfânta Scriptură, izvor viu şi suflu nou pentru viaţa Bisericii (pr. Iulian Faraoanu)

 2. Dieceza şi spiritualitatea sa din perspectiva constituţiei dogmatice despre Biserică Lumen gentium (pr. Ştefan Lupu)

 3. Gaudium et spes – punct de sosire (dar) şi de plecare pentru magisteriul social al Bisericii. Lumini şi umbre în perspectivă moral-socială (pr. Lucian Farcaş)

 4. Nobilă frumuseţe. Slujirea liturgică a artei în Sacrosanctum Concilium (pr. Daniel Iacobuţ)

 5. Cinci cuvinte-cheie ale prezenţei vieţii consacrate în Biserica locală: o perspectivă în lumina Conciliului Vatican II (pr. Corneliu Berea)

 6. Vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în lume: o analiză a problemelor actuale ale familiei în lumina Sinodului episcopilor (pr. Felician Tiba).

   În fiecare seară vor fi prezentate filme documentare având ca temă Conciliul Vatican II.

   Cursurile se vor desfăşura în mai multe grupuri, un grup mai mare la Seminarul din Iaşi şi alte cinci grupuri programate la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian, după următorul program:

 1. 8-12 septembrie – Seminarul diecezan din Iaşi

 2. 15-19 septembrie – Centrul „Gaudium et Spes” Traian

 3. 21-25 septembrie – Centrul „Gaudium et Spes” Traian

 4. 5-9 octombrie – Centrul „Gaudium et Spes” Traian

 5. 12-16 octombrie – Centrul „Gaudium et Spes” Traian

 6. 19-23 octombrie – Centrul „Gaudium et Spes” Traian

   Cursurile sunt programate pentru trei zile pline, prezentarea făcându-se în seara zilei indicată la fiecare serie, iar plecarea în dimineaţa zilei indicată, după încheierea efectivă a cursurilor.

   Prin grija Centrului Diecezan pentru Cler şi Vocaţii din Arhidieceza de Bucureşti, la aceste cursuri şi-au manifestat dorinţa de a participa şi preoţii din Arhidieceză în semn de comuniune frăţească.

   Înscrierea la cursuri se va face on-line, ţinând cont de limita maximă de cursanţi care pot avea condiţii optime de cazare.

   Participarea preoţilor pensionari este facultativă.

Aurel Percă,
episcop auxiliar

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.